SMS lån

Hva er et sms lån?

Et sms lån er et forbrukslån som er ment å dekke mindre, uforutsette utgifter, og kan avtales og tas opp meget raskt ved hjelp av et mobiltelefonabonnement og kommunikasjon via sms ed kredittforetaket. Det er også fullt mulig å søke om et slikt lån ved hjelp av et nettbrett eller en PC, men i så fall er ikke betegnelsen sms lån helt korrekt, da snarere bankens eller kredittforetakets nettside blr benyttet i søknaden.

Noen ganger kan sms lån også bli omtalt som mobillån, små lån, raske lån eller smålån. Låneprosessen fungerer som oftest slik at du sender en sms med ønsket lånebeløp og et kodeord til et spesialnummer (gjerne et firesifret telefonnummer), og så venter du på en bekreftelse. Bekreftelsen kan komme i løpet av minutter, og så må du selv bekrefte lånebeløpet. Det ønskede beløpet blir knyttet til et kortnummer, og pengene kommer vanligvis relativt raskt inn på kontoen din. Øvrige kjennetegn ved sms lån, er at lånebeløpet er lite, og at tilbakebetalingen er forventet å skje rimelig raskt, gjerne i løpet av en måneds tid. Det er vanlig å gi sms lån uten krav om sikkerhet i eiendom eller pant.

Siden sms lån uten kredittsjekk er vanlig, kan slike lån historisk sett knyttes til betegnelsen mikrokreditt, som betyr små lån til mennesker som ikke blir regnet som kredittverdige av vanlige banker. Mikrokreditt kom på 1970-tallet bevisst i bruk som en slags utviklingshjelp, for å gi fattige mennesker kapital slik at de kunne etablere sin egen virksomhet og komme seg ut av fattigdommen.

Først på banen med lån i form av mikrokreditt var Accion International i Brasil i 1973, mens Grameen Bank i Bangladesh etablerte en forretning etter samme modell og mønster i 1976, etter å ha gjort et vellykket prøveprosjekt i 1974. Grameen Bank ble en så stor suksess at grunnleggeren, økonomen Muhammad Yunus, i 2006 vant Nobels Fredspris for foretaket. Yunus ble født i Bangladesh, men fullførte sin utdannelse med doktorgrad i USA i 1969, før han reiste tilbake til fødebyen Chittagong i Bangladesh. Ideen med sms lån oppsto i en antatt rikere del av verden enn mikrokreditt-lån.

Historikk, kritikk og regulering av sms lån norge og norden

Sms lån ble lenge regnet for å være et utpreget nordisk fenomen. De første kredittforetak som etablerte sms lån, dukket opp i Sverige i 2006. Før 2008 var Sverige og Finland de eneste landene der sms lån forekom i særlig grad. De første sms lån norge opplevde, skjedde rundt 2010, omtrent samtidig som aktører i Danmark også kom på banen.

Forbrukerombudet i Norge har kritisert slike lån og forsøkt å hindre etableringen av sms lån, med henvisning til at disse formene for lån ofte er rettet mot unge mennesker, og ombudet frykter at pengene skal gå til for eksempel kjøp av alkohol i løpet av turer på byen. Forbrukerombudet hevder at slike lån kan være for lette å anskaffe, og mener generelt at rask kapital ikke bør være for lett tilgjengelig.

Aktørene selv påpeker at de anbefaler kundene å ikke låne mer enn de trenger, og at dette mottoet har vært en sentral del i markedsføringen av sms lån. De aller fleste banker og kredittforetak som tilbyr forskjellige former for forbrukslån, opererer også med en minimum alder på kunden, ofte 20 eller 21 år, i enkelte tilfeller helt opp til 25 år.

I Sverige ble det i 2014 innført en lovregulering som medførte at alle virksomheter som bedriver utlån av sms lån, må søke og få tillatelse om dette hos finansmyndighetene. Norge har også en lignende regulering hos de finansielle myndighetene, mens reglene i Danmark og Finland er annerledes. Lovene for markedsføring av slike lån strammes inn i Norge i 2017.

Hvor mye penger kan du låne ved å ta opp et sms lån?

Vanligvis kan du låne mellom 500 og 10 000 kroner i sms lån norge. De bankene og kredittforetakene som blir rangert høyest i kåringer, tilbyr sms lån der det laveste mulige lånebeløpet er 5000 kroner, mens de som tilbyr lån med mindre lånebeløp enn dette ofte har en svært høy effektiv rente, og dermed rangeres lavere i kåringer og målinger. På grunn av hard konkurranse blant aktørene på sms lån, finnes det enkelte som tilbyr såkalt rentefrie 30-dagers sms lån på opptil 12 000 kroner. Normalt må imidlertid forholdsvis høye kostnader regnes med når det gjelder effektiv rente, siden sms lån har en tendens til å ha høyere avgifter og gebyrer enn andre typer lån. Hvis lånet misligholdes, påløper det også gjerne ytterligere kostnader i form av strafferenter og lignende tiltak.

To aktører som spesialiserer seg på sms lån i dagens norske marked og har fått mye mediaomtale på grunn av sin virksomhet, tilbyr henholdsvis lån mellom 1000 og 6000 kroner med mellom 15 og 45 dagers nedbetalingstid, og lån mellom 1000 og 20 000 kroner med 1 – 12 måneders nedbetalingstid. Hvis du har behov for å låne mer penger enn 20 000 kroner, er dette også mulig enkelte steder med bruk av sms lån, men du anbefales i så fall i stedet å vurdere et vanlig forbrukslån, som vanligvis har lavere effektiv rente enn sms lån.

Hvordan er vilkårene for tilbakebetaling?

En betydelig andel av de som tar opp sms lån, opplever problemer med tilbakebetalingen. Typiske problemer kan være manglende kontroll over egen økonomi, et mylder av forskjellige lån hos forskjellige utlånere og for stor tro på egen kommende inntekt i nær fremtid, men også at kunden ikke har satt seg godt nok inn i vilkårene og betingelser når det gjelder tilbakebetaling og totalkostnad.

Før du tar opp et sms lån kan det faktisk være en stor fordel å gå gjennom vilkår og betingelser hos de forskjellige aktørene, for å sikre deg at du velger det beste lånet som finnes på markedet. Økonomisk planlegging og forsøk på å holde sin egen økonomi så ryddig som mulig er uansett gode idéer.

Som nevnt finnes det flere aktører som tilbyr sms lån på dagen og sms lån uten kredittsjekk. Selv om de fleste også tilbyr rask tilbakebetaling, noe som gir deg mulighet til å bli kvitt gjelden så raskt som mulig, er det andre aktører som krever at du bruker minst fire måneder på å betale tilbake, noe som raskt kan medføre økte totalkostnader. De aller fleste sms lån må betales tilbake i løpet av maksimalt 12 måneder.

Restriksjoner mot å motta et lån

En av de store utfordringene når det gjelder sms lån, er risikoen for at barn og ungdom skal få tilgang til slike lån. I våre dager har selv svært unge barn gjerne tilgang til smarttelefoner med internett, og dette er et utbredt problem generelt, ikke bare når det gjelder sms lån. Siden spill, android programmer og applikasjoner ofte tillater brukeren å legge summen for produktet rett til mobilregningen, er det ikke uvanlig at foreldre opplever et sjokk når de skal betale barnets mobilregning, eller til og med at de blir møtt med store kredittkortregninger som skyldes uvøren bruk av internett fra barnets side.

Markedet i sms lån norge har til en viss grad blitt regulert, men det finnes rom for forbedringer, og det er vanskelig for lovverket å holde følge med den raske utviklingen innen teknologi. Forhåpentligvis vil det komme enda bedre lover og restriksjoner som hindrer barn og ungdom i å ta opp lån som må dekkes av foreldrene, eller som kan føre til betalingsanmerkninger for ungene selv, noe som kan medføre problemer når de en gang i fremtiden blir voksne og trenger å ta opp lån til studier, bolig, bil eller annet.

Både i Norden og i EU har det vært gjort store ansterngelser for å legge restriksjoner på markedet for sms lån. De fleste låneinstitusjoner er i våre dager pålagt å opplyse om totalkostnad og effektiv rente på sine lån. Svenske storbanker har gjort sitt ytterste for å utsette utbetalingen av sms lån til dagen etter at søknaden sendes inn.

Hvordan søker du om et sms lån?

Det du trenger å gjøre for å søke om et sms lån er å oppgi navn, telefonnummer og personnummer.

Noen banker og kredittforetak ber også om noen ytterligere personlige opplysninger, for eksempel e-postadresse, ansettelsesforhold og boforhold.

Du må selvfølgelig også ta stilling til hvilket lånebeløp du ønsker å søke om før du søker, og hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Mange kredittinstitusjoner har en kalkulator tilgjengelig på sine nettsider, slik at du straks kan få opp et estimat av hvor stort terminbeløpet vil bli, om du ønsker å planlegge de fremtidige følgende av å ta opp et sms lån.

De fleste sms lån har imidlertid så kort løpetid at det er lite aktuelt å snakke om terminbeløp. Vanligvis må lånet innfris i løpet av 30 dager. Om du forlenger løpetiden ut over disse 30 dagene, må du også forvente at rentekostnadene øker.

Den raske og enkle oppskriften til hvordan du søker om et sms lån, er: Finn det sms lånet som passer din situasjon best og er mest aktuelt for deg, søk ved å fylle ut et kjapt og enkelt skjema, bekreft lånebeløpet, og så vil du i de aller fleste tilfeller motta pengene på konto innen kort tid.

 

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse