Refinansiering av gjeld

Hva er refinansiering av gjeld?

Når du refinansierer gjeld, betyr det at du erstatter gjeld som du allerede har med ny gjeld som har andre betingelser enn dine eksisterende betigelser. Noe av poenget med refinansiering av gjeld, er å oppnå betingelser som er bedre enn de eksisterende, for eksempel gjennom lavere rente eller rimeligere omkostninger.

Den viktigste gjeldsposten nordmenn flest har, er boliglånet. Refinansiering av boliglån er derfor den mest grunnleggende refinansieringen for privatpersoner i Norge. Det er gjerne to ulike måter refinansiering av boliglån kan foregå på, enten ved å skaffe seg bedre vilkår hos banken som allerede betjener det eksisterende boliglånet ditt, eller ved å flytte boliglånet over til en annen bank.

Det er imidlertid marginalt hvor mye penger du kan spare på å endre betingelsene for boliglån i Norge. Siden det er en så grunnleggende form for lån er det forholdsvis vanlig å undersøke markedet nøye før man tar opp dette lånet i utgangspunktet, og konkuransen er så skarp at det er relativt liten forskjell mellom bankene. De fleste boligeiere med boliglån har dermed allerede forholdsvis gode vilkår og betingelser på sitt boliglån. Tiden man benytter på formaliteter for å flytte boliglånet, er derfor ikke nødvendigvis en god investering.

De store summene man kan spare på refinansiering av gjeld, ligger snarere i å refinansiere billån, å refinansiere forbrukslån, eller gjennom refinansiering av smålån. Her kan det forekomme store forskjeller mellom de ulike aktørene innen utlån, og derfor kan det være mange penger å spare for kundene. Rentenivået på for eksempel forbrukslån er ofte høyt i utgangspunktet også, noe som vil si at forskjellen mellom de forskjellige aktørene kan være store, og pengene du kan spare ved å refinansiere forbrukslån, dyre smålån og kredittgjeld er med andre ord ofte betydelige.

Hensikten med refinansiering av gjeld, for eksempel smålån eller kreditt, er altså å flytte dyr gjeld, ved å bake den inn i et lån der betingelsene er mer fordelaktige for den som låner. For refinansiering av smålån, kredittkort, kontantkreditt eller andre typer kreditt, kan du ved å samle alt dette i ett eneste lån ikke bare oppnå lavere rente, du kan også spare penger på termingebyrer og andre typer omkostninger, samtidig som du kan få en privat økonomi som er ryddigere og enklere å holde oversikt og kontroll med.

Ved refinansiering av lån kan det for mange virke fristende å bake gjeld fra smålån og lignende inn i sitt boliglån. Dette er ikke nødvendigvis den beste strategien. Boliglån kan ha en nedbetalingstid på 25, 30 eller i noen tilfeller opp til 35 år, og det vil si at også et smålån på 10 000 kroner som blir bakt inn i boliglånet, vil ta 25, 30 eller 35 år å betale ned. En mer lønnsom strategi kan faktisk være å ta opp et usikret lån, og forsøke å betale ned den kostbare gjelden raskere enn du betaler ned boliglånet. Husk at det ofte er mulig å be banken som betjener ditt boliglån om å utsette avdragene på boliglånet, så du kan bli kvitt de dyre lånene før du igjen kan fortsette å betale ned boliglånet.

Når bør du benytte deg av refinansiering av gjeld?

Hvis du vurderer å refinansiere din gjeld, er det viktig å tenke over at gevinsten ved refinansiering avhenger av hvilket tidspunkt du velger å refinansiere på. Hvis du har lån med sikkerhet i fast eiendom, vurderer banken deg på følgende måte: Jo høyere verdien av din faste eiendom er i forhold til størrelsen på lånet, jo mindre risiko utgjør det å låne deg penger. Jo lavere risikoen er, jo bedre vilkår vil du generelt sett kunne oppnå. Hvis størrelsen på lånet er 60 % eller lavere enn verdien av din faste eiendom, vil du kunne få de aller beste tilbudene når det gjelder rente.

Vær klar over at noe fast eiendom stiger i verdi. Gjeldsgraden (størrelsen på lånet i forhold til verdien av den faste eiendommen) kan forbedres hvis du skaffer deg en ny og oppdatert verdivurdering eller takst. Hvis du for eksempel eier en hytte som hadde verditakst 1 000 000 kroner da du tok opp lånet for fem år siden, og du har igjen 800 000 kroner å betale ned på lånet, kan det hende en ny verdivurdering gir taksten 1 250 000 kroner, altså vil denne oppdaterte taksten føre til at gjeldsgraden din synker fra 80 %, til 64 %. Dette kan skaffe deg bedre vilkår hos banken din, eventuelt kan den nye taksten gjøre at du kan forhandle med en annen bank om å oppnå bedre vilkår.

En faktor som handler om tidspunkt, er styringsrenten, også kalt foliorenten. Norges Bank, som er Norges sentralbank med ansvar for å sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet i landet, har med jevne mellomrom rentemøter der de vurderer den økonomiske situasjonen og fastsetter styringsrenten i Norge, det vil si renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Hver gang Norges Bank offentliggjør en endring i styringsrenten, får dette raskt gjennomslag for bankenes innskudds- og utlånsrenter i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet. Hvis styringsrenten har endret seg siden du opprinnelig tok opp lånet ditt, kan dette medføre at du har gode muligheter for å oppnå bedre rentebetingelser hos banken din.

Husk at det kan være stor forskjell mellom fast og flytende rente. En form for refinansiering kan også være rett og slett å binde lånet ditt til fast rente for å spare penger på lang sikt, eller endre lånet fra fast til flytende rente hvis du har stor tro på at styringsrenten kommer til å gå ned i den kommende tiden.

Noe annet som også kan påvirke kostnaden av et lån, er inflasjonen. Økt inflasjon medfører rett og slett at penger taper sin verdi, men det betyr også at penger i for eksempel et forbrukslån koster mindre, noe som kan gjøre et forbrukslån mer attraktivt.

Hvordan går du frem for å refinansiere lån?

Det å refinansiere lån behøver ikke være så komplisert som mange ser for seg. Lånemarkedet i Norge er på mange måter kundens marked. Det er på utlån bankene tjener penger, og de aller fleste banker og kredittinstitusjoner i Norge ønsker seg nye lånekunder. Du bør undersøke mulighetene hos andre banker uansett om du ønsker å beholde lånet ditt eller lånene dine i banken eller bankene du allerede har, så du står med bedre argumenter når du skal diskutere med banken din om å endre betingelsene for det eksisterende lånet. Dersom banken ikke gir deg et godt nok tilbud, bør du vurdere å flytte lånet eller lånene til en annen bank eller finansinstitusjon.

Banker ønsker altså stort sett nye lånekunder, og er derfor i mange tilfeller villige til å strekke seg langt når det gjelder renter for å få kunder til å bytte bank. Dette kan du som kunde dra nytte av, enten ved å ta med tilbudet du har fått fra den konkurrerende banken til din eksisterende bank, og forhandle om bedre vilkår for lånet ditt, eller rett og slett ved å bytte til den banken du har fått et bedre tilbud av.

Vær oppmerksom på at ikke bare de store bankene kan gi gode tilbud når du skal refinansiere billån, refinansiere forbrukslån, eller ved refinansiering av smålån. En rekke av de mindre kjente aktørene tilbyr også lån til gode betingelser og for eksempel forbrukslån uten sikkerhet. Hvis du synes det er vanskelig å få oversikt over markedet, kan du få hjelp med å finne riktig lån hos en lånformidler, som gjerne samarbeider med en rekke ulike banker. For store forbrukslån bør du oppsøke en finansagent. Slike selskaper er eksperter på å finne gode forbrukslån for sine kunder, og opererer gjerne gratis siden de får betalt av bankene de formidler kunden til.

En vanlig prosedyre for å refinansiere lån etter at du har funnet ut hvor du ønsker å få gjort dette, er at du signerer og returnerer et gjeldsbrev, og så vil pengene bli overført til din konto i løpet av 3 – 5 arbeidsdager. Dersom du har mulighet for elektronisk signering kan det gå enda raskere. Vanligvis må du selv sørge for å bruke pengene du mottar på å betale ned det gamle lånet, eller de gamle lånene, kredittkortgjeld, smålån eller forbrukslån.

Fordeler med refinansiering av gjeld

Det overordnede målet med refinansiering av gjeld, enten det gjelder refinansiering av smålån, av billån, forbrukslån eller kredittgjeld, er å oppnå økonomiske fordeler sammenlignet med den situasjonen du befinner deg i akkurat nå.

Det er generelt sett fire store mulige fordeler med refinansiering av gjeld.

For det første gir refinansiering av gjeld deg mulighet til å oppnå en lavere rente totalt sett. Dette vil si at totalt sett, når all gjeld er nedbetalt, vil du ha spart penger.

For det andre får du muligheten til å redusere totale månedlige kostnader til gjeld, noe som kan gi deg et behagelig pusterom dersom du er i en tung periode økonomisk sett. Vel å merke kan denne taktikken medføre en lengre nedbetalingstid.

For det tredje vil du med stor sannsynlighet spare penger på gebyrer og omkostninger dersom du refinansierer din gjeld ved å samle flere ulike små gjeldsposter til en stor gjeldspost.

Den fjerde fordelen med refinansiering av lån, er at du trolig vil oppnå en langt bedre oversikt og ryddighet i din økonomi, noe som også gjerne medfører større forutsigbarhet i fremtidig planlegging.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse