Panelovntest 2018

panelovn glass

Det er på høy tid å forberede seg på den virkelige kalde årstiden. For svært mange er den eneste muligheten til å beholde lunken i huset, å anskaffe en panelovn eller to.

Etter hvert som nordmenn trakk inn mot byene og flyttet i leiligheter kom utfordringen med å varme opp. Mange bygårder fikk oljefyrte varmeanlegg, men dette blir forbudt fra 2020. Etter det er man overlatt til enten vedfyring, sentralvarme eller elektrisitet. For mange der det slik at den eneste muligheten de har er å benytte elektrisk fyring.

Da kommer gjerne tankene til den tradisjonelle panelovnen. Altså en elektrisk ovn som monteres fast på veggen. Denne oppvarmingsformen har eksistert i mange år og det finnes både kritikere og elskere. De eldre panelovnene var gjerne ikke spesielt effektive og hadde et høyt strømforbruk. Derfor kan det være hensiktsmessig å vurdere utskifting. Kostnaden du har ved å bytte dem ut, sparer du lett inn på lavere strømregning.

panelovn testFor det er ingen tvil om at det er største frykten nordmenn har når det kommer til elektrisk oppvarming. Varmeovnene står fort for 80 prosent av strømforbruket i en bolig med elektriske ovner. Kombinasjonen en lang, tørr sommer og fare for kald vinter er oppskriften på en høy strømregning.

Heldigvis har det skjedd mye med teknologien rundt panelovner de senere årene. I dag er moderne panelovner både pene å se på og gir god varme med et fornuftig strømforbruk. Dagligtale betegner gjerne alle former for flate, vegghengte ovner for panelovner. Men faktum er at det finnes to ulike systemer. En tradisjonell panelovn har gjerne en høyde på rundt 40 centimeter og en lengde på mellom 60 og 100 centimeter. Den er altså rektangulær og relativt høy. Så finnes det noen ovner som er vesentlig lavere, gjerne 25 centimeter høyde og opptil 120 i lengde. Dette er det bransjen omtaler som varmelister. Teknisk fungerer de to typene på samme måte, men formatet er altså forskjellig.

Panelovnene følger prinsippet om at varme stiger. Derfor er de gjerne utformet med en varmekanal på toppen av ovnen og monteringen er avhengig av å være så lavt som mulig. Dette gjør at panelovner ikke er egnet for alle typer boliger. Det er nødvendig med ganske solid veggplass og at ovnene kan stå fritt. En vanlig montering er under vinduer. Enkelte forsøker å montere panelovner på høykant, men dette er dødfødt. Siden panelovnene baserer seg på varmestigning er de avhengig av at luftekanalene peker oppover. Monteres de sidelengs vil det ikke være mulig for varmen å trekke utover. Det kan igjen føre til brannfare. I et slikt tilfelle må man forsøke å finne ovnmodeller som har åpning i kortenden.

Noe av det første man må vurdere med en panelovn er hvor kraftig den må være. Varmeovner oppgis i watteffekt og det kan for mange være litt forvirrende å vite hva som er tilstrekkelig for å holde husvarmen. En gammel og velbrukt regel sier at det er nødvendig med 70 watt per kvadratmeter gulvflate for å holde normal innendørsvarme. Dette forutsetter at vinduene ikke er for gamle. Slitte vinduer er hovedkilden til varmetap i boliger. Utregningen forteller at et rom på 28 kvadrat kan dekkes av en panelovn 2000w. Altså en ganske normal panelovn. En liten panelovn på under 1000 watt, vil dekke et rom 14 kvadrat eller et normalt soverom i en byleilighet. Det kan likevel være hensiktsmessig å overdimensjonere ovnen noe. Som alltid er det mulig å kjøre en større enhet på lavere effekt, mens en mindre ovn ikke har mer enn maksimal-effekt å gå på. De aller minste panelovnene er gjerne ikke kraftigere enn opp til 500 watt. Dette er ovner som er beregnet for små kott eller et lite bad. Ekspertene viser til at det vil være lokale forskjeller fra bolig til bolig og at det er viktig at ovnene monteres slik at de får best mulig transport av varmen ut i rommet.

Du er i utgangspunktet nødt til å installere minst en ovn i hvert rom i boligen. Panelovner sender som nevnt varmen rett opp og er ikke velegnet til å spre varmen utover rommet på samme måte som en vifteovn. Fra fagekspertisen påpekes det at det er bedre å utstyre et rom med to mindre ovner enn å ha en stor ovn. Dette skyldes at en ovn på hver side av rommet vil arbeide sammen med å varme opp rommet fra hver sin side. En stor ovn som står alene bruker på sin side vesentlig lenger tid på å dekke hele romvolumet.

Som nevnt har det skjedd mye på panelovnfronten siden disse begynte å bli vanlige på 70-tallet. Grunnleggende er det selvsagt innen varmeutviklingen det har skjedd mest, men også når det kommer til utseendet har det skjedd mye. De fleste tenker nok på panelovner som gulhvite metallplater, men det er ikke nødvendigvis riktig lenger. De senere årene har det blitt stadig mer populært med panelovn glass. Her er gjerne fronten av ovnen laget med en frostet glassflate i front. Dette gjør at den blir en designmessig vakker installasjon og det har det utvilsomt vært behov for. Det finnes neppe noen som har kunnet omtale en tradisjonell, billig panelovn som direkte estetisk vakker. Om du velger metall eller panelovner i glass er utelukkende et spørsmål om design. Glassovnene er akkurat like effektive og varmende som metallfrontene. Ovnene i seg selv er identiske, der den eneste forskjellen er materialet som fronten er laget av. Dersom du ikke trives med glassfront, så kan du i dag få paneler i alle regnbuens farger. Her bør man bruke litt tid til å tenke gjennom hva som passer best i akkurat din bolig, siden panelovner ikke er noe man skifter ut etter sesong og følelseliv.

Foruten innføringen av glassfronter, har det skjedd ganske lite med selve panelovnene over årene. Men nytt på markedet er panelovn med wifi. Moderne panelovner er gjerne utstyrt med innebygget wifi-mottakere. Dette åpner en helt ny måte å håndtere panelovnene på. Koblet sammen med apper på mobiltelefonen. Derfra kan man kontrollere både temperatur, av og på, samt overvåke strømforbruk.

Panelovn wifi har en rekke fordeler og kan hjelpe med å gi et langt bedre inneklima. Det er en kjent problemstilling at konstant varme kan tørke ut luften. Mange astmatikere sliter spesielt med inneklima på vinteren fordi luften blir så tørr av oppvarmingen. Derfor er det mange hjem som må kompensere med bruk av luftfuktere i den kalde årstiden. Løsningen kan være en panelovn wifi test. Med en nettilkoblet panelovn er det mulig å justere bruken av ovnen til når det faktisk er nødvendig. Veldig mange eldre panelovner står i praksis på hele året og benytter bare termostaten for å slå seg av og på. Dette gir et helt unødvendig høyt strømforbruk. Det er ingen grunn til at panelovnene skal stå på og produsere varme når du er ute av huset eller når du sover. En nettilkoblet panelovn kan programmeres til å bare slå seg på når det er folk hjemme, en time før du står opp om morgenen osv. Det er også mulig å fjernstyre ovnen, slik at det blir godt og varmt når du kommer hjem fra jobb en kald vinterdag. Dersom du har hytte med trådløst nettverk, er det mye å spare ved å styre panelovnene fra mobilen istedenfor dyre abonnementsordninger der det sendes meldinger. Med trådløst nett er det også mulig å ha vesentlig bedre kontroll med hvordan ovnen opererer. Strømstyring og varmestyring er kanskje noe av det absolutt viktigste som kommer med de såkalte smarte hjemmene. Og der spiller panelovner med wifi en viktig rolle. I test av panelovner de siste årene har det gjerne vært de som har innebygget wifi som kommer best ut.

Noe av fascinasjonen kan selvsagt komme av at det er en relativt ny teknologi og alt som kan knyttes til smarte hjem er i skuddet. I Norge har forståelsen av smarte hjem hengt litt igjen, men dersom produsentene av utstyr fokuserer mer på fortjenestene ved varmestyring er det liten tvil om at det er der nøkkelen ligger. Elektrisk oppvarming er kostbart og derfor vil en hver innretning som kan regulere dette og begrense kostnaden være av det gode.

Smarte panelovner er egentlig bare en forlengelse av regelverket. Nye forskrifter sier at alle panelovner skal ha mulighet for temperatursenkning og programmering. Dette gjelder selvsagt ikke for modeller som allerede er installert i boligen. Men da finnes det andre løsninger. Dersom panelovnen din er av eldre modell og ikke har mulighet for tilkobling til nettverk eller app-styring, så finnes det smarthusløsninger som kan ettermonteres.

En av disse løsningene, som er svært rimelig, er svenskproduserte Telldus. Dette systemet består av en sentral som kobler seg til forskjellige bryterenheter og sensorer. Telldus finnes både som interne og eksterne brytere. Altså kan de både kobles på innsiden av stikkontakter eller utenpåliggende. Det er bare utenpåliggende som privatpersoner har lov til å montere. Alle montasjer som er permanent installert i strømsystemet må kobles til av godkjent elektriker. For mange vil derfor panelovnene best kunne styres med en utenpåliggende bryter. Denne kobles i stikkontakten og støpselet fra panelovnen kobles så i den utenpåliggende bryteren.

Telldus-systemet kan både forhåndsprogrammeres med tidsbegrensning, temperatur eller etter hvorvidt det er personer hjemme. Systemet gir også mulighet for å fjernstyre direkte fra mobil- eller pc-skjerm. Men det kanskje mest elegante er å koble strømtilførselen til panelovnen mot temperaturføleren i rommet, i kombinasjon med andre følere eller tidsbegrensinger. Da vil en panelovn test vise at ovnen slår seg av og på av seg selv, basert på de kriteriene du har oppført.

Prisen for panelovner varierer kraftig, etter styrke og funksjonalitet. De forannevnte wifi-ovnene er gjerne en del dyrere enn manuelle ovner. En panelovn glass test vil også vise at disse er noe dyrere enn tradisjonelle metallovner. Men det er jo typisk at du må regne med å betale litt ekstra for design.

panelovn wifiDe rimeligste panelovn tilbud starter på rundt 500 kroner og oppover. Da snakker vi om de helt enkleste modellene med 400 watts styrke. Adax sin ECO 04 er blant de billigste i markedet. Denne modellen er godkjent for bruk i våtrom. Har du planer om å bytte ut panelovnen på badet er du nødt til å sikre at den nye er godkjent for bruk i baderom. Det defineres av såkalt P-verdi. Dette er svært viktig og det er forbudt å montere ikke-godkjente panelovner i våtrom. Feilmontering kan få fatale konsekvenser, men vil først og fremst innebære at ovnens levetid blir vesentlig forkortet. En ovn som ikke er bygget for våtrom er ikke tilstrekkelig isolert og vil derfor vil forringelsen skje vesentlig raskere enn med en velisolert ovn.

Fra rundt en tusenlapp begynner panelovn 1000w. ECO KET er storebroren til ECO 04 og har ingen spesiell funksjonalitet, utover at den har et kraftigere varmeelement. Begge disse er klassiske panelovner med svakt rektangulær form. De rimeligste varmelistene, altså de som er lange og ikke så høye, koster fra 1200 kroner og oppover. Mill er en av produsentene som har dominert innen panelovner i mange år. Deres Glass panelovn har 800 watts effekt. Det hevder produsenten skal dekke et rom på 10 til 14 kvadratmeter. Sannheten ligger nok nærmere 10 enn 14 kvadrat. Varmelistene er ofte svært energieffektive, siden de gjerne er noe lenger enn vanlige panelovner. Men 800 watt er ikke akkurat noen kraftplugg. Ulempen med en svak ovn er at den trenger mer tid på å varme opp et rom. Selv om wattstyrken er lavere, så vil tidsbruken føre til at det likevel går mer strøm enn med en litt større enhet.

Både Adax og Mill er store aktører innen panelovner og har langt på vei drevet dette markedet fremover de senere årene. Mill var først ut med glassfronter, men Adax var tidlig ute med smartløsninger. Begge kniver om å være den som lager den beste panelovn.

De rimeligste varmelistene med wifi ligger på rundt 1.500 kroner og kommer fra Adax. Deres Clean panellist har 600 watts styrke, noe som holder til et rom opptil åtte kvadratmeter. Listen er utstyrt med glassfront og fremstår både diskre og lekker. Takket være glassfrontene har panelovner nå blitt såpass fine at de ikke behøver å gjemmes vekk. Dette er viktig, siden ovnene ikke skal dekkes til, da dette kan medføre brannfare. Det er faktisk en funksjonsforskjell mellom metallovner og glassovner. En glassovn kan tillates noe mer tildekking enn metallvariantene.

Rundt 2.000 kroner er prisen for de første fargede panelovnene. Også disse har en overflate i glass, men glasset er farget sort. Adax sin Smart Heat-app er utviklet for at styringen av ovnene skal være enklest mulig. Fra appen kan du regulere både temperatur, tidsstyring og kalenderfunksjon. Det betyr at du kan koble ovnen med din egen kalender og sørge for at ovnene ikke slår seg på når du har lagt inn i kalenderen at du er bortreist for eksempel.

Panelovner er en av de få elektriske tingene i huset som det faktisk er lov å montere selv. Installasjonen av en panelovn er svært enkel og krever stort sett bare en skrutrekker, en drill og en blyant for å merke opp festene. Dersom du er heldig er det allerede installert fester for gamle panelovner og i så fall kan du trolig benytte disse for å feste den gamle. De fleste produsentene har ganske standardiserte festeordninger og i alle fall er avstanden mellom hullene lik. Dette kan selvsagt være smart å sjekke ut før du velger deg hvilken modell du skal kjøpe. Å bore hull er ingen stor jobb, men det krever litt ekstra når dette en gang skal sparkles igjen.

Tidligere omtalte Mill har en designserie som skiller seg merkbart fra de øvrige. Her er kantene og formen mykere og rundere. IB-serien finnes både som tradisjonell panelovn og som varmelist. Modellene er veldig tynne og ser svært attraktive ut. Med sine 1200 watt dekker varmelisten et godt område og den leveres med dag- og nattesenkning. Våtromsmodellen leverer bare 250 watt, men det skal holde til et baderom på rundt fire kvadratmeter. Det forutsetter riktignok at det ikke er noen vinduer på badet. I så fall er det nok verdt å få for en modell som gir 900 watt. Da unngår du at panelovnen må arbeide på høygir hele tiden og trekke unødvendig mye strøm for å varme rommet.

Denne produsenten har også en lekker glassfront-serie. Den minste modellen i MB-serien er på 260 watt for drøyt 600 kroner. Denne er IPX4-godkjent og kan dermed benyttes i våtrom. Serien har ikke wifi-tilkobling og må derfor håndteres manuelt. Dette er en ulempe, siden det er i praksis er vanskelig å ettermontere smartenheter på badet. På grunn av fuktigheten er det ikke mange ettermonteringer som er godkjent for bruk i våtrom eller bad. Tidligere omtalte Telldus har noen løsninger, men disse krever montering bak eksisterende kontakter. Det betyr igjen at du må ha godkjent elektromontør til å gjøre jobben, noe som fort koster noen tusen kroner ekstra. Derfor er det sterkt å anbefale at man velger en panelovn som allerede har installert wifi. Det kan selvsagt være at teknologien endrer seg og at det senere kommer modeller som er bedre, men slik vil det alltid være. Adax har for øvrig en løsning som gjør det mulig å koble dine eksisterende panelovner til deres nettportal og dermed styre dem gjennom smarttelefonen. I tillegg er det mulig å styre en del av disse systemene gjennom Google Home eller Apples Homekit. Dette er smarthusløsninger som stadig utvides for mer og bedre funksjonalitet. Mange av dem kan også kobles sammen med tredjepartsverktøy som gjør at ovnene kan samarbeide med resten av husets smarte enheter.

En samlet fagpresse er skjønt enige om at det i dag ikke er noen grunn til å kjøpe manuelle panelovner dersom du ikke er helt nødt. Prismessig er forskjellen så liten at det nesten ikke er mulig å forsvare at man velger en manuell panelovn og funksjonsmessig er det snakk om en helt annen liga. Derfor anbefales det sterkt å gå for en ovn med et trådløst nettverk.

En aktør som har vært i panelovnbransjen siden starten er BEHA. Dette er ikke akkurat selskapet som dominerer verken markedsføring eller debatten. Men faktum er at det er bunnsolid håndverk og kanskje noe av det beste som er å oppdrive på markdet. Mange vil sverge til BEHA som panelovn best i test. Og den gamle traveren har vist seg fra mange interessante sider de senere årene. Kanskje har ikke BEHA kastet seg på smarthusbølgen på samme måte som Mill og Adax, men selskapet er vesentlig mer fargerik. BEHA har panelovner i gult, blått, rødt blant annet. Dette er ovner som formelig skriker mote og trend. Funksjonsmessig står de ikke tilbake for noen av konkurrentene, bortsett fra manglende smartløsninger. BEHA er nok først og fremst mer klassiske panelovner, men skiller seg ut ved at de har en serie som har et lekkert fargespekter. Glassoverflaten er kledd i en farget folie som er svært lett å rengjøre. Tradisjonelle panelovner i metall har en lei tendens til å bli dekket av et støvlag som er nærmest umulig å få av etter en tid og dermed fører til misfarging. Dette problemet forsvinner med glassoverflatene, siden de er glattere og ikke tiltrekker seg støv på samme måte som metallet gjør. Glassoverflaten blir heller ikke så varm som sine kolleger i metall.

BEHAs fargede glassovner koster rundt 1.500 kroner for en modell som trekker 1000 watt. Det legger dem i øvre prissjikt for ovner i denne effektklassen. Generelt ligger BEHA litt over de øvrige i pris. Dette er en strategi som er litt utfordrende, tatt i betraktning at selskapet ikke har fått en skikkelig smartløsning på plass. Her er en åpenbar svakhet som kommer til å treffe selskapet ganske hardt og brutalt dersom de ikke finner en partner innen smarthusteknologi rimelig raskt. Siden smartarkedet er det raskest voksende husholdningsmarkedet akkurat nå er selskapene nødt til å tilpasse seg. Riktignok er det mulig å koble BEHAs ovner til tredjepartsleverandører, men det er forunderlig at de ikke har funnet en enklere måte å gjøre dette på. Et lite adapter ville vært nok til å henge med i tiden.