Låne penger

Hva vil det si å låne penger til lønningsdag?

Å låne penger til lønningsdag vil si et kortsiktig lån som vanligvis kan erverves uten sikkerhet, altså et lite kredittlån i samme kategori som fobrukslån. Å låne penger til lønningsdag kan også omfatte andre betegnelser, for eksempel forskuddslån, lønningslån, raske lån, lån på dagen, eller smålån.

Prinsippene som gjelder når du låner penger til lønningsdag, er at du søker en bank eller en utlåner, med andre ord en kreditor, om å låne penger. Søknaden behandles raskt, og dersom du får innvilget lånet utbetales også pengene raskt, det kan skje samme dag som søknaden leveres inn, i noen tilfeller dagen etter, og vanligvis to dager etter innlevering eller innsending av søknad. I prinsippet skal pengene betales tilbake inkludert renter og omkostninger så snart du mottar neste lønning.

Hvor mye kan du låne ved å ta opp et raskt lån?

Beløpsgrensene for hvor mye du kan låne ved å ta opp et raskt lån, ligger mellom 1000 og 500 000 kroner hos forskjellige foretak, alt etter hva slags lån du søker om.

Når det gjelder sms lån norge, ligger utlånsbeløpet her helt opp til 500 000 kroner for mange aktører. Sms lån betyr et lån som kan søkes med en mobiltelefon, ved å sende en søknad til et utlånsforetak via sms.

For mikrolån norge, gjelder dette fra tre- til femsifrede beløp, altså helt fra 4 – 500 kroner, og opp til 60 – 70 000 kroner.

Ellers finnes det på internett mange gode, enkle lånekalkulatorer (og noen som er litt for enkle), der du kan fylle ut opplysninger om årsinntekt, eksisterende gjeld, antall barn, antall biler og så videre, og raskt få et svar på hvor mye penger det er mulig for deg å låne.

Fordeler med lån til lønningsdag

Når du skal låne penger til lønningsdag, stilles det sjelden krav til sikkerhet. Det betyr altså at den som søker om lån ikke behøver å tilby noen form for sikkerhet gjennom for eksempel kausjonister som garanterer at lånet blir innfridd, bankgarantier for at lånet blir innfridd, forsikring i tilfelle invaliditet eller død, eller den vanligste typen sikkerhet ved opptak av lån, som er pant på fast eiendom, for eksempel bil, båt, hytte eller hus.

Dette betyr at det ikke er nødvendig å involvere andre personer eller organisasjoner i opptaket av lånet, du trenger bare å være sikker overfor deg selv om at dette er et lån du vil klare å dekke inn i fremtiden.

En av de store fordelene med et lån til lønningsdag, er at dette lånet ikke er noe du kommer til å slite med i årevis. Så lenge du er sikker på at du vil klare å dekke inn lånet når det er forventet, kan du i prinsippet bruke pengene til hva du vil. Banken eller utlåneren kommer ikke til å blande seg opp i hva pengene brukes på, deres eneste interesse er at pengene blir betalt tilbake ifølge planen som legges opp for nedbetaling. Dermed kan du bruke et lån til lønningsdag på formelig hva du måtte ønske, fra ferier til refinansiering av gjeld. I tilfelle formålet med pengene er noe som kan være flaut eller ubehagelig å ta opp, er dette absolutt en fordel.

Det finnes en god del kredittinstitusjoner og banker på markedet som tilbyr rimelige lånevilkår også for smålån på 5000 eller 10 000 kroner. Kostnadene ved å ta opp et lån i denne størrelsen er stort sett alltid enn kostnadene rundt det å pådra seg en betalingsanmerkning, hvis det er alternativet. Hvis du har akutte betalingsproblemer, men relativt høy inntekt, kan du jo også trekke fra utgiftene du får fra gjeldsrenter tilknyttet til lånet, på skatten. For å forsikre deg om at du faktisk får disse utgiftene fratrukket på skatten, bør du sjekke at dette lånet kommer med når du fører selvangivelsen neste år, siden det ikke er alle utlånere som varsler skatteetaten på dine vegne.

Det finnes andre fordeler med lån til lønningsdag også. Det skal ikke så mye til å få et sånt lån godkjent, du slipper vanligvis lange og kjedelige møter med banken, men kan fylle ut et elektronisk skjema, få svar i løpet av minutter, og få pengene inn på konto innen rimelig tid. Husk bare at du aldri bør låne mer enn du har råd til å betale tilbake i fremtiden.

Nedbetaling – terminer og vilkår

Når du skal låne penger til lønningsdag eller ta opp en lignende type smålån, følger i utgangspunktet planen om nedbetaling et kortvarig løp.

Det finnes likevel lånetilbydere som tilbyr så små lån som 5000 kroner med en nedbetalingsperiode på opp til 24 måneder. Dette gir selvfølgelig utlåneren gode inntekter, siden rentesatsen på slike lån kan være brutalt høy. Av nettopp den grunn er det mange av de som driver med utlån av raske penger, som sier at du MÅ bruke minst 12 måneder på å betale ned smålån, selv om lånet bare er på 5000 kroner. Du bør prøve å finne en utlåner som tilbyr en plan for nedbetaling som passer deg godt.

For deg som kunde er du selvfølgelig anbefalt å betale ned dyre lån så raskt som mulig, og heller bruke lengre tid på de billigste lånene dine.

Råd som sikrer at du klarer nedbetaling

Som ved alle typer lån bør du følge visse råd som gir deg selv en sikkerhet om at du vil klare å takle nedbetalingen, også for lån til lønningsdag

  • Lag et personlig budsjett som inkluderer alle utgifter, også utgifter som utelates av bankens standard spørsmål ved en lånesøknad.
  • Ta med alle gjeldsposter, også gjeldsposter som ikke vises på selvangivelsen for foregående inntektsår. Dette bør du gjøre for å sørge for at utgiftsnivået ditt er mulig å håndtere.
  • Sørg for at du nedbetaler lånet så raskt som mulig. Jo raskere du klarer å nedbetale lånet, jo større er sannsynligheten for at du får bedre vilkår neste gang du blir nødt til å ta opp et lån.
  • Samle opp en «bufferkonto» med penger som du kan bruke på uforutsette utgifter, så du slipper å ta opp flere raske lån eller smålån dersom noe uventet plutselig skjer.
  • Test din egen økonomi. Finn ut av hva du må gjøre hvis noen utgifter, for eksempel strøm eller husleie, plutselig øker, eller rentenivået stiger. Blir du nødt til å selge noe eller har du rom i din økonomi for å takle en utgiftsøkning?

Krav du må oppfylle for å kunne motta et lån

Aktører som tilbyr lån har individuelle krav til søkeren. Visse krav er felles for de aller fleste. Et grunnkrav er søkerens alder, de aller fleste låneinstitusjoner krever en minimum alder på 20 år, noen har 21, 23 eller 25 år. Noen tilbydere av forbrukslån og smålån opererer imidlertid med en minstealder på 18 år.

For å få lån i Norge må du generelt sett ha vært norsk statsborger i minst to år, enkelte krever tre år sammenhengende statsborgerskap.

Du må ha en fast lønnsinntekt på minst 200 000 kroner brutto, og du må ha bestått kredittsjekken som er påkrevd hos institusjonen du søker hos, skjønt hva som ligger i begrepet «bestått» kan variere mellom de forskjellige, og kan variere alt etter hvilket eller hvilke byrå kreditoren benytter for kredittvurderingen.

Hvor bruker du et lån til lønningsdag?

Hallgeir Kvadsheim, som er en økonom kjent fra blant annet Luksusfellen på TV3, har utarbeidet forskjellige modeller (basert på forbruksutgifter fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) om ulike grupper i befolkningen, for eksempel barnefamilier, enslige og aleneforeldre) over hvor mye penger han mener de ulike gruppene kan låne.

For eksempel for enslige uten barn med inntekt på 500 000 kroner i året og et moderat forbruk, skal det være greit å låne litt i overkant av 2 300 000 kroner totalt sett. For enslige med ett barn og moderat forbruk, anbefaler modellen maksimalt lån på 496 613 kroner. For et par med 3 barn, høyt forbruk og 800 000 i samlet familieinntekt, anbefaler økonomen maksimalt lån på 1 039 945 kroner.

Generelt sett mener Kvadsheim at en total lånesum på 3,5 ganger årlig inntekt skal være mulig å betjene med et gjennomsnittlig forbruk. Med lavere forbruk skal det være greit å låne 4 ganger av den årlige inntekten. Det må understrekes at dette gjelder alle lån totalt sett innenfor en husholdning, som for eksempel boliglån, studielån, billån, kredittkort, forbrukslån, smålån, mikrolån norge, sms lån norge og kontokreditt. Hvis du legger sammen alle lånene og kommer til en sum som er under 3,5 ganger din årsinntekt, skal det altså være rom for å ta opp et lån til lønningsdag hvis du har et normalt forbruk.

Når alt kommer til alt er det imidlertid banken eller kreditoren som avgjør hvor mye det er mulig å låne. Noen banker tillater totale lånesummer på opp til 5 ganger årsinntekten eller mer.

Beregninger av likviditet hos Finanstilsynet anbefaler også at du bør ta høyde for en renteoppgang på fem prosent rente, sammenlignet med nivået idét du låner, dersom du har lån med flytende rente.

 

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse