Lån uten kredittsjekk

Hva er kreditthistorie?

Den opprinnelige betydningen av ordet «kreditt» er at en av partene i et gjensidig kontraktsforhold får utsatt sin plikt til å prestere ytelsen kontrakten gjelder, i forhold til tidspunktet motparten leverer sin ytelse. Kontrakten må være forpliktende, og kreditt i moderne tid gjelder til alle praktiske formål lån av penger eller utsettelse av plikten om å betale ved kjøp av varer og tjenester på avbetaling. Betegnelsene «kreditor» og «debitor» er vanlig å bruke om henholdsvis den som yter kreditt, og den som mottar kreditt.

Også det å betale på forhånd for varer eller tjenester kan betegnes som kreditt, men dette er ikke så mye brukt i våre dager. Den mest vanlige definisjonen av ordet kreditt i moderne tid, er i formen «å ha kreditt», eller «å nyte kreditt», som gjerne blir satt i forbindelse med «å kunne få lån».

Det moderne banksystemet er basert på kreditt, innskuddene bankkunder har på konto hos en bank er ikke penger som banken fysisk har liggende i form av sedler og mynter i et bankvelv, det er rett og slett bokføringer som viser hvor mye hver kontohaver har krav på fraa sin bank. Hvis alle kontohavere møtte opp samtidig for å få pengene sine, ville banken kun klare å betale ut det de har i kapitaldekning, som vanligvis er omtrent 8 prosent av pengene de har lånt ut. Denne ordningen er årsaken til at myndigheter over hele verden i løpet av finanskrisen i 2008 og 2009 (og ved noen senere tilfeller) gikk inn og bevilget store banker enorme overføringer av kontanter.

Ordet «kreditthistorie» brukes i våre dager mer i negativ enn i positiv forstand (som i «dårlig kreditthistorie»), og da betyr det at en privatperson eller et foretak har vist en svak evne gjennom sin historie til å gjøre opp for penger som er lånt. Ved søknad om lån er det vanlig at nyere kreditthistorie spiller en større rolle for kreditoren, enn eldre kreditthistorie. Enkelte kreditorer kan derfor sette krav som for eksempel at den som låner ikke skal ha betalingsanmerkninger som er nyere enn 6 måneder, mens de ser bort fra betalingsanmerkninger som er eldre enn 6 måneder.

Hvordan kan du skade din kreditthistorie?

Din kreditthistorie svekkes hvis du lar en fordring stå ubetalt så lenge at den blir registrert som en betalingsanmerkning hos et kredittopplysningsbyrå. Hvis du ikke står oppført med betalingsanmerkninger regnes du for å ha en normal kreditthistorie. En dårlig kreditthistorie kan styrkes hvis du får betalingsanmerkningen slettet ved å gjøre den opp. I utgangspunktet skal kreditthistorien styrkes ved at du betaler regninger innen den datoen de forfaller, men i praksis er kreditthistorien like sterk så lenge ikke fordringer står ubetalt så lenge at de medfører betalingsanmerkninger. Du får ikke en bedre kreditthistorie av å betale regninger 5 dager før fristen forfaller, eller på datoen regningen forfaller, sammenlignet med om du betaler den 14 dager etter fristens utløp.

Det mest avgjørende for å ikke få dårlig kreditthistorie, er altså at du ikke lar fordringer stå uoppgjort så lenge at de registreres hos selskaper med konsesjon fra Datatilsynet til å foreta kredittvurderinger. En fordring kan komme som følge av en konkurs, en inkassosak, en forliksdom, men også utlegg og lønnstrekk med manglende betaling.

Når en institusjon foretar en kredittvurdering eller kredittsjekk, gjerne i forbindelse med en søknad om et lån, et kredittkort, en kontoåpning eller lignende forhold som har eller får et økonomisk mellomværende, får de en tilbakemelding som angir hvor sannsynlig risikoen for at personen skal pådra seg en betalingsanmerkning i fremtiden er.

Det er i Norge per mai 2017 fire aktører som opererer med kredittvurdering av privatpersoner; Evry, Creditsafe, Bisnode og Experian. En typisk modell for en kredittsjekk hos et av disse selskapene, vil produsere en score mellom 1 og 100. Scoren beregnes på bakgrunn av en analyse av statistisk informasjon om alle kredittaktive personer i Norge. En slik modell vil dele den norske befolkning inn i 100 like store grupper, og scoren 100 indikerer den statistisk laveste kredittrisikoen. 50 indikerer med andre ord en gjennomsnittlig kredittrisiko, altså en helt normal kredittrisiko sammenlignet med den norske befolkningen for øvrig, mens scoren 1 betyr at du er blant den ene prosenten av den kredittaktive befolkningen som har den høyest tenkelige kredittrisikoen. Det går an å si at lav score betyr at banken antar at du er en dårlig betaler. Ved score 1 er det svært lite sannsynlig at en søknad om et lån med kredittsjekk, vil gi et positivt svar.

Scoren kan variere fra byrå til byrå. Hvis du lurer på hvordan din egen kreditthistorie og score hos et byrå er, er det fullt mulig å sjekke ut dette på egen hånd, ved å rett og slett sende en forespørsel til et av byråene, noe alle norske borgere har rett til. Hvordan du går frem for å gjøre dette, samt adresse til de ulike byrående, finnes det mer informasjon om på nettsidene til Datatilsynet i Norge.

Faktorer som spiller inn ved beregning av score er blant annet betalingserfaring, frivillige pantstillelser, data fra de tre siste års skatteoppgjør, alder, og adressebytte. Det er ikke noen fordel for scoren om du har en ustabil inntekt, om du har en lav alder, eller om du har byttet adresse ofte. Ved høy nettoformue, høy alminnelig inntekt, høy alder og stabile boforhold, kan dette bety mer for mange banker og utlånere enn om du har en betalingsanmerkning når det gjelder sjansen for å få et lån innvilget. Andre låneinstitusjoner går for høy risiko, og tillater kunder å ta opp lån uten kredittsjekk.

Hva er lån uten kredittsjekk?

Et lån uten kredittsjekk er et lån som innvilges på andre kriterier enn en kredittsjekk. Det er ikke enkelt å få innvilget et lån uten kredittsjekk, men det er ikke noe i veien for å søke likevel. Det finnes en del selskaper og finansieringskonsept som tar på seg å søke for kunder som er usikre på om de vil passere en kredittsjekk. Da sendes gjerne søknaden til flere banker samtidig. Slike tjenesten kan hete «refinansiering av inkasso» eller lignende.

Et lån uten kredittsjekk innebærer gjerne at utlåneren krever en eller annen form for sikkerhet, for eksempel i fast eiendom som bolig, bil, båt eller forretning som pant for å få innvilget lånet.

Det finnes en god del forskjellige lån uten kredittsjekk, for eksempel lån på dagen uten kredittsjekk, sms lån uten kredittsjekk, smålån uten kredittsjekk og lån til lønningsdag uten kredittsjekk.

Lån til lønningsdag uten kredittsjekk

Lån til lønningsdag uten kredittsjekk er som navnet antyder, kortisktige lån til personer med antatt svak kreditthistorie. Det har blitt vanligere i Norge de siste årene, men er fortsatt et fenomen som forekommer mest utenfor Norges grenser. Det dreier seg om relativt lave beløp, og relativt kostbare og kortsiktige prosedyrer for nedbetaling. Slike lån foregår gjerne via internett eller en smart-telefon, og er derfor nært beslektet med smslån uten kredittsjekk, smålån uten kredittsjekk og lån på dagen uten kredittsjekk.

Et lån på dagen uten kredittsjekk er typisk anbefalt for mennesker som tidligere har vært dårlige betalere, men nå er i ferd med å komme seg på beina. Det finnes en god del selskaper som er villige til å hjelpe til med midler til å dekke akutt nød i slike tilfeller. Hvis du kan bevise at du, til tross for en dårlig kreditthistorie, har evne til å betale tilbake, ved å vise til ansettelse, inntekt og din økonomiske status per dags dato, er det gode sjanser for å kunne få innvilget et lån til lønningsdag uten kredittsjekk. Vær oppmerksom på at de effektive rentene ved slike lån ofte kan virke svært høye, men totalkostnadene behøver likevel ikke å bli så store hvis du klarer å betale tilbake pengene ved neste lønningsdag.

Hvordan låne penger uten kredittsjekk?

Vanlige krav for å kunne låne penger uten kredittsjekk, er at søkerens alder må være minst 18 år, vedkommende må være norsk statsborger i minst to år, ofte er kravene tre år sammenhengende, den årlige bruttolønnen må minst være på 200 000 kroner per år, og i tilfelle det dreier seg om en selvstendig næringsdrivende må vedkommende ha levert liknet inntekt de siste tre årene.

Dette må dokumenteres, ved å fremvise kopier av for eksempel pass, lønningsslipper, saldoutskrifter og / eller selvangivelse for de siste årene.

Ut over disse kravene kan individuelle krav forekomme, avhengig av hvilken bank eller låneinstitusjon søknadene leveres hos. Jo færre krav, jo høyere blir vanligvis rentene og øvrige omkostninger. For sms lån uten kredittsjekk er det vanlig at alt, fra søknad og svar på søknad til sending av dokumentasjon, foregår elektronisk, og da er det en fordel å kunne benytte elektronisk signering for å forkorte ventetiden og gjøre prosessen raskere.

Som nevnt er det ikke nødvendigvis enkelt å få innvilget lån uten kredittsjekk. De aller fleste som låner ut penger foretar en kredittsjekk av den potensielle kunden, mange utlånere har rutiner for automatisk kredittsjekk, altså koster det dem lite eller ingenting å sjekke den økonomiske situasjonen din. De får ikke andre opplysninger enn om du har vært en dårlig betaler tidligere, men for mange utlånere er dette nok, særlig når det gjellder lån uten sikkerhet.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse