Lån med betalingsanmerkning

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en fordring som har stått ubetalt så lenge at den havner i et kredittopplysningsregister. Både enkeltpersoner og firmaer kan oppleve å få betalingsanmerkninger mot seg som følge av manglende betaling etter en inkassosak, et utlegg, et lønnstrekk eller en forliksdom. Merknaden kan skyldes varer eller tjenester du har handlet eller benyttet deg av, uten å gjøre opp for gjennom betaling. Hvis du har blitt slått personlig konkurs eller har en gjeldsordning er også dette forhold som kan gi deg en betalingsanmerkning.

I de fleste tilfeller vil en betalingsanmerkning medføre betydelig svekket kredittverdighet dersom det gjennomføres en kredittsjekk av personen eller foretaket det gjelder, noe som kan gjøre det vanskelig å ta opp lån.

For øyeblikket er det 13 selskaper eller byråer i Norge med konsesjon fra Datatilsynet til å gjøre kredittvurderinger. Bare fire av disse selskapene, Experian, Creditsafe, Evry og Bisnode, kredittvurderer privatpersoner. Som privatperson har du rett til å sperre deg mot kredittvurderinger, ved å kontakte disse tre selskapene og be dem om å legge inn en sperre. Merk deg imidlertid at det ikke er noe enklere å få lån selv om du har lagt inn en kredittsperre på deg selv.

Hva er et lån med betalingsanmerkning?

En bedre løsning enn å sperre deg mot kredittvurderinger, kan være å ta opp et lån med betalingsanmerkning. Slike lån kalles ofte oppryddingslån eller refinansiering av misligholdt gjeld, og regnes for å ha en noe høyere rente enn for eksempel et boliglån.

Det finnes et stort antall tilbydere av lån med betalingsanmerkning, og stor variasjon i metodene slike lån blir tatt opp på. Det kan handle om alt fra lån uten kredittsjekk, til lån med sikkerhet i fast eiendom. Det alle har til felles, er at det ikke er noe hinder selv om du har betalingsanmerkninger, inkassosaker, eller gjeld hos namsmann, kemner eller skatteetaten, i å låne penger.

Selv om dine muligheter for å få lån altså blir redusert som følge av en betalingsanmerkning, finnes det en god del kredittgivere på markedet som tilbyr lån med betalingsanmerkning. De vurderer vanligvis dine nåværende og fremtidige forutsetninger for å betale, og dersom de mener din betalingsevne eller inntekt er god nok, er det stor sjanse for at de nedprioriterer betalingsanmerkningen i vurderingen.

Hva er et forbrukslån med betalingsanmerkning?

Når det gjelder forbrukslån med betalingsanmerkning og sms lån med betalingsanmerkning er det færre utlånere som tilbyr dette, siden lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning nødvendigvis gjør at banken vil regne deg som en mindre sikker kunde i slike tilfeller. De aller fleste forbrukslån krever ikke sikkerhet.

Alt håp er likevel ikke ute, det finnes institusjoner som låner ut penger også til slike lån (gjerne betegnet som oppryddingslån), men du må regne med at rentekostnadene stiger betraktelig, ofte er de minst 2 – 3 ganger høyere enn ved lån med sikkerhet og betalingsanmerkning. Du må vanligvis regne med å betale en effektiv rente på 20 % eller høyere når du tar opp et forbrukslån med betalingsanmerkning. Fordelen kan være at betingelser og vilkår ved et forbrukslån med betalingsanmerkning likevel kan medføre mindre kostnader, enn kostnadene ved å skulle ha en aktiv inkassosak gående.

Krav for å kunne motta et lån med betalingsanmerkning

Vanligvis trenger banken eller låneinstutsjonen en eller annen form for sikkerhet for å kunne låne deg penger hvis du har betalingsanmerkning. Sikkerhet betyr at den som skal låne penger stiller sikkerhet gjennom for eksempel pant i form av verdier eller fast eiendom, kausjon, garanti fra en bank, eller forsikring.

Det er vanlig å behandle søknader om lån med betalingsanmerkning individuelt. De fleste utlånere ønsker i tillegg til sikkerhet å se at du har betalingsevne, altså at du har råd til å kunne betale ned lånet i fremtiden og samtidig kunne innfri dine økonomiske forpliktelser, sånn som husleie, regninger og skatt, aller helst at du også har råd til å dekke uforutsette utgifter.

Likviditet er et ord som kan forklare hva betalingsevne er. Et av de viktigste nøkkeltall i et foretaks regnskapsanalyse, er likviditetsgrad. For en virksomhet innebærer god likviditet å til enhver tid ha tilstrekkelige midler til å kjøpe de varer og betale de regninger som er nødvendig for å få driften til å fortsette, særlig blir det vurdert om virksomheten har evne til å finansiere kortsiktig gjeld. En beregning av likviditet hos et foretak gjøres derfor ved å regne ut verdien av kontanter og lett omsettelige verdier. Det er tre ulike måter å beregne likviditetsgraden til en virksomhet på, ved å dele omløpsmidler med kortsiktig gjeld, ved å trekke verdien av varelager fra omløpsmidler, og dele dette med kortsiktig gjeld, eller ved å legge sammen bankbeholdning og kassebeholdning, og dele dette med kortsiktig gjeld.

De samme prinsippene gjelder ved beregning av betalingsevnen til en privatperson.

Bør du låne penger selv om du har en betalingsanmerkning?

Dette spørsmålet har ikke noe enkelt svar. Selv om det er fullt mulig å få lån mange steder selv om du har en betalingsanmerkning, er det en fordel å forsøke som best du kan å unngå å få en betalingsanmerkning. Om det allerede har skjedd, bør du strekke deg langt for å gjøre opp betalingsanmerkningen før du tar opp et lån. Hvis du bestemmer deg for å ta opp et lån med betalingsanmerkning, bør du utvise så mye forsiktighet som mulig.

Før et krav blir registrert som en betalingsanmerkning, har du både som privatperson og eventuelt som representant for et firma rett til en mulighet for å bestride et krav. Ifølge loven skal du i en slik situasjon motta et brev med minst 14 dagers frist til å protestere, fra tidspunktet et kredittopplysningsbyrå mottar en forespørsel om registrering av en betalingsanmerkning. Dersom du i løpet av disse 14 dagene fremmer innsigelser som det er grunn til å vurdere, skal ikke betalingsanmerkningen registreres som søkbar for mulige kredittgivere inntil tvisten er avklart.

Både som privatperson og som foretak kan du slette betalingsanmerkningen umiddelbart ved å rett og slett betale kravet. I prinsippet kan du hos enkelte selskaper ta opp et lån med hensikt å betale betalingsanmerkningen, men vær ekstremt forsiktig. Husk at dette ikke er noen endelig løsning på problemet, kun en utsettelse.

 

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse