Kjøp eller leie leilighet, hva bør du velge?

Spørsmålet om hva som er best av å leie eller eie leilighet, kan ikke avgjøres på et generelt grunnlag. Det kommer helt an på en rekke forutsetninger som kan utbroderes i et forholdsvis komplisert regnestykke, som vi skal gå gjennom noen eksempler på her.

Den første forutsetningen er at du har to valg som er sammenlignbare, med et objekt (en leilighet) som er til salgs, og et objekt som skal leies ut. For leieboligen trenger du å vite leiekostnader per måned, samt ekstrakostnader som strøm, vann, brensel.

For boligen som er til salgs trenger du en god del mer informasjon; kjøpesum, rentekostnad, anslått verdistigning på ieligheten, kjøpsomkostninger (dokumentavgift, diverse kostnader), løpende utgifter (blant annet fellesutgifter og nødvendig vedikehold for å opprettholde standarden), og salgskostnader (meglerhonoar, annonsekstnader).

I tillegg bør du anslå en antatt inflasjon (f. eks 2 %). Det som er interessant for oss er tidshorisonten. Med andre ord: Hvor mange år må tidshorisonten være før det lønner seg å eie?

Vi har regnet på noen eksempler. Hvis vi antar at objektet som er til salgs har en kjøpesum på 3 000 000 kroner, boligens verdistigning er på 1 % per år, rentekostnadene (for et antatt boliglån) er på 2,3 %, kjøpsomkostningene er dokumentavgift på 2,5 % samt diverse kostnader på 30 000 kroner, løpende utgifter er 35 000 kroner årlig, salgskostnadene er meglerhonorar på 1,5 % og annonsering for 15 000 kroner, og hvis vi sammenligner dette med en leiebolig til 12 500 kroner måneden, med tilleggsutgifter på 500 kroner per måned, ser vi at det lønner seg å leie med en tidshorisont på 1, 2, 3, eller 4 år (lønnsomheten ved å leie blir 13 000 kroner etter 4 år), men med lengre horisont lønner det seg svært mye å eie, etter 5 år er lønnsomheten 23 000 kroner for eieren, etter 7 år 94 000 kroner, og etter 10 år 198 000 kroner.

Hvis vi beholder de fleste variablene, oppjusterer kjøpesum til 7 000 000 kroner, og leiekostnadene for sammenlignbar utleiebolig til samlet 29 500 kroner (en tilsvarende prosent av kjøpesummen som i forrige eksempel), vil det lønne seg å eie allerede med en tidshorisont på 3 år, med 53 000 kroner. Etter 10 år vil lønnsomheten tilsvare 931 000 kroner (med dagens pengeverdi).

Selvsagt er det mulig å finne eksempler der det også lønner seg i lengden å leie, så lenge leiekostnadene er lave nok. Hvis variablene for øvrig er som i eksmplene over, og kjøpesummen er 3 000 000 kroner, vil det med totale leiekostnader unde10 000 koner lønne seg å leie uansett hvor lang tidshorisonten er. Med andre ord, finner du en leilighet som leies ut til 10 000 kroner, og du må ut med over 3 000 000 kroner for å kjøpe noe tilsvarende, vil det lønne seg for deg å leie.

En annen variabel som spiller en betydelig rolle for regnestykket, er selvølgelig den personlige økonomien til personen som skal kjøpe / leie leiligheten. For den som har en uryddig økonomi, med kredittkort, mange smålån og kanskje betalingsanmerkninger fra tidligere, er det ikke garantert å få en rentekostnad som i eksempelet (2,3 %), og det er slett ingen garanti at vedkommende får lov å ta opp et boliglån på flere millioner kroner.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse