Hvorfor bør du sammenligne lån?

Alle vet at det koster mer å betale tilbake et lån, enn størrelsen på selve lånet. De fleste er også klar over at det finnes mange forskjellige steder og måter det er mulig å låne penger på, og at vilkårene kan variere veldig.

Det ikke alle er klar over, er hvor store variasjonene faktisk kan være. Det er heller ikke så mange som forstår fullt ut hvorfor det kan være en så enorm forskjell mellom to lånetilbud. Ikke bare kan en og samme bank gi ut lånetilbud som er meget gunstige til en kunde, og tilby svært dyre lån til en annen kunde. Det kan også skje at en kunde får to vidt forskjellige lånetilbud fra to forskjellige banker. Derfor er det veldig viktig at du som kunde sammenligner lånetilbud fra forskjellige banker og utlånsinstitusjoner, før du eventuelt bestemmer deg for å takke ja til et av dem.

Forklaringen på hvorfor det kan være så store forskjeller, ligger i vurderingen bankene gjør av kundene, samt bankens interne retningslinjer for utlån. Bankene vurderer hvor stor sannsynligheten er for at de skal få tilbake pengene de låner ut, før de kommer med et tilbud til kunden. Med andre ord vurderer de risikoen for å miste pengene ved hvert eneste lånetilbud de kommer med. Dersom risikoen er høy, vil enten tilbudet utebli helt, eller så vil banken komme med et tilbud som innebærer høye kostnader for kunden.

Måten bankene vurderer risiko på, kan variere fra bank til bank. Noen banker fokuserer mest på den potensielle kundens evne til å betale tilbake penger. En antydning om dette fremgår av kreditthistorien til vedkommende. Bankene gjør kredittvurderinger hos et av byråene som har konsesjon fra Datatilsynet til å gjøre kredittvurderinger, og to forskjellige byråer kan vurdere en og samme kundes kreditthistorie på helt forskjellige måter.

Det er stort sett de samme faktorene som blir vurdert ved en kredittvurdering, blant annet: Inntekt, formue, alder, adressebytte og eventuelle betalingsanmerkninger. Ved en kredittvurdering vil det når det gjelder disse faktorene virke positivt inn med høy og stabil inntekt, høy formue, høy alder, få tilfeller av adressebytte og få tilfeller av betalingsanmerkninger. Hvis du har opplevd å få betalingsanmerkninger, vil det virke positivt inn hvis dette er lenge siden og, selvsagt, hvis betalingsanmerkningene er gjort opp.

Byråene gjør altså individuelle vurderinger, og bankene bruker vurderingene slik deres interne retningslinjer krever at de skal gjøre det. Dessuten ligger det en forskjell i at noen banker kan ha mye penger tilgjengelig å låne ut for øyeblikket, mens andre banker har fått pålegg om å «holde igjen» utlånene, eller bare tilby utlån med meget dyre vilkår.

Alt dette gjør at en og samme kunde kan kontakte to forskjellige utlånere samme dag, be om å få lånetilbud på samme type lån, for eksempel sms lån norge, og oppleve å få lånetilbud med en effektiv rente på 15 % fra et foretak, og få tilbud om et lån med en effektiv rente på 35 % fra et annet foretak. Derfor bør du be om lånetilbud fra flere steder og sammenligne dem før du takker ja til et lån.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse