Hvordan spare penger om vinteren?

Det er liten tvil om at strøm, spesielt til oppvarming, er den utgiften som i Norge utmerker seg som høyere i den kaldeste årstiden, enn i løpet av resten av året. Et helt grunnleggende spørsmål man bør stille seg selv hvis man har til hensikt å spare penger om vinteren, er derfor: Har jeg de beste mulige betingelsene for min strømavtale?

Undersøkelser fra Forbrukerrådet viser at to av tre nordmenn betaler for mye for strøm. Mange strømavtaler som opprettes gjennom gatesalg eller telefonsalg er ofte svært gunstige i begynnelsen, og så flyttes man over på dyrere avtaler uten videre advarsler. Du kan bytte strømleverandør forholdsvis enkelt, for eksempel på en nettside Forbrukerrådet har utviklet på oppdrag fra regjeringen, strompris.no. Nettsiden ble utviklet for å gi forbrukerne en bedre oversikt over et uoversiktlig strømmarked.

Neste naturlige spørsmål etter at du har evaluert om din eksisterende strømavtale er god nok, blir da: Hvordan bruker du strøm? Ifølge en undersøkelse utført av Enova, går hele 60 prosent av strømforbruket nordmenn har, til oppvarming. Enkle grep som å slå av lys og varme når du sover eller ikke er hjemme eller rett og slett senke temperaturen innendørs med en grad, kan gi god avkastning i lengden. Hvis du skal pusse opp et rom, bør du være oppmerksom på nytteverdien ved å forbedre isolasjon. Det å tilføre tetningslister krever ikke særlig store anstrengelser, og kan være svært effektivt. Isolering av varmtvannsrør fra bereder til kjøkken og bad, kan også hjelpe.

Enova mener bestemt at de fleste kan spare 5 – 10 prosent av strømbudsjettet ved enkle tiltak og endrede bovaner som ikke krever større investeringer. I tillegg kan mer omfattende tiltak, for eksempel ny isolering og fornybar oppvarming, spare ytterligere 10 – 15 prosent. Dette utgjør betydelige besparelser hvis du for eksempel har en enebolig der strømkostnadene i løpet av ett år er 15 000 kroner.

Hvis du prøver å holde boligen så varm som mulig, uten å sløse strømmen, er det ikke bra med trekk rundt vinduer og dører. Gamle gummilister kan bli harde med årene, og dermed isolerer de ikke like bra. Ved å bytte ut disse med nye terningslister kan trekken reduseres. I tillegg er det god hjelp i å tette utvendig mot vind, helst ved å legge ny vindtetting mellom vindu og vegg. Etterisolering av loft og / eller kjeller, kan også i løpet av noen år gi betraktelige besparelser i strømutgifter.

Enova anbefaler også at lufting skjer raskt og effektiv med full gjennomtrekk når innelufta skal byttes ut, ikke ved å ha et vindu på gløtt i timesvis. Mye strøm er også mulig å spare ved å fyre fra vedovn. Enova har også beregnet at en sparedusj til 150 kroner, kan gi besparelser i strøm på opptil 375 kroner i året. Det finnes også andre mulige besparelser ved å bruke mindre varmtvann. Selv om varmepumper krever en betydelig enkeltinvestering, kan også dette spare betydelig med strøm i løpet av vinterhalvåret. Ved å benytte noen av disse tiltakene, kan du spare penger som gjør at du for eksmpel kan nedbetale et smålån, eller unne deg en ekstra ferie.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse