Hva er peer to peer-utlån?

Peer to peer betyr «person til person», men har ikke blitt inkorporert som noe særnorsk uttrykk. Peer to peer utlån, eller P2P-utlån, handler om å utføre smålån og større lån til individuelle personer eller foretak gjennom online systemer som matcher utlånere direkte med de som skal låne penger. Uttrykket P2P kommer opprinnelig fra IT-bransjen, og betyr en organisering i et datanettverk der ressursene ligger hos lokalt administrerte klientprosesser, i motsetning til tradisjonelle organiseringer med en klient og en tjener (server).

Foretak som bedriver peer to peer-utlån kan spare betraktelig med penger på bemanning og byråkrati, siden alt foregår elektronisk. Fordelen er åpenbar for både de som låner ut, og de som skal låne penger: Mindre penger tapt i systemet gir i prinsippet mer profitt for utlånerne, og lavere rentesats for den som skal låne penger.

Peer to peer-utlån regnes som en «alternativ finansiell tjeneste», og har visse kjennetegn. Det er ikke nødvendig med tidligere historikk mellom kreditor (den som låner ut penger) og debitor (den som låner penger). Transaksjoner finner sted utelukkende online. Debitor kan ofte velge hvilke kreditorer man skal investere i, eller omvendt, hvis denne muligheten er tilrettelagt på P2P-plattformen. Lånene kan være usikret, eller med sikkerhet. Det kan tas sikkerhet i smykker, klokker, veteranbiler, bygninger, kunst, eller ressurser i en forretning. Peer to peer-utlån regnes faktisk ofte som en sikkerhet i seg selv, og lånene kan i mange tilfeller overføres til andre, enten for pengeinnkreving eller for profitt.

Tidlige tilfeller av peer to peer-utlån var ofte knyttet til sosiale nettverk, men dette har falt mer bort i den siste tiden. I våre dager finner vi peer to peer-utlån i alt fra studielån, lån til leasing og lån på dagen, til låm til kommersielle formål eller kjøp av eiemdommer.

Det er vanlig for de som opererer innen markedet for peer to peer-utlån å tilby en plattform der både kreditorer og debitorer kan registrere seg og kjøpe og selge lån. De tilbyr videre hjelp til å utforme kredittmodeller for å få prissatt og godkjent lån, verifikasjon av identiteten til debitorer, av bankkontoer, av ansettelse og av inntekt. Det er også mulig de fleste steder å foreta en kredittsjekk, å prosessere nedbetalinger fra debitorer, og bringe disse betalingene videre til de som har investert i et lån, å ivareta lån og gi kundeservice til debitorer og drive inn penger fra de debitorene som unnlater å betale avdrag av penger til avtalt tidspunkt.

Det første firmaet som etablerte seg innen dette segmentet av utlånsmarkedet, ble opprettet i England i februar 2005, under navnet Zopa. Siden oppstarten har dette firmaet utstedt lån tilsvarende over 15 milliarder norske kroner. Da flere slike virksomheter startet opp i USA tidlig i 2006, oppsto problemer med for få restriksjoner for debitorer på valgbarhet, og selskapene ble stanset av myndighetene. Etter at bransjen ble gjort mer gjennomsiktig, fikk omsider de første tilbyderne i USA også tillatelse til å komme inn på markedet.

Først ut i vår del av verden var svenske Trustbuddy AB, lansert i 2007. Selskapet lanserte da en plattform for høyrisikable personlige smålån mellom 500 og 10 000 SEK.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse