Forskjellen mellom kredittkort og debetkort

Betalingskort, altså plastkort som kan erstatte kontanter ved kjøp av varer eller tjenester, er mer brukt i Norge enn de fleste land i verden. USA var lenge verdensledende når det gjaldt antall transaksjoner med betalingskort per innbygger, men i vår tid er Norge og Island på verdenstoppen.

Ferske tall er ikke tilgjengelige, så vi må holde oss til tall fra 2012. Dette året ble det i Norge foretatt 1,48 milliarder kjøp med betalingskort, til en samlet omsetning på 533,9 milliarder kroner. Dette blir i gjennomsnitt rundt 360 kroner per kjøp, mens i 2007 var gjennomsnittlig sum per transaksjon 405 kroner (antall transaksjoner var 850 millioner). Vi bruker altså betalingskort stadig oftere, også til å belaste små summer.

Sju av ti nordmenn mellom 18 og 30 år bruker bestandig betalingskort, aldri kontanter, mens tilsvarende tall for de mellom 31 og 49 er seks av ti.

Fortsatt er det flere i Norge som bruker debetkort, enn kredittkort. De vanligste debetkortene er BankAxept og Visa. Nitti prosent av alle norske debetkort har BankAxept. Mange norske debetkort har både BankAxept og Visa. På disse blir Visa-delen av kortet mest brukt når man benytter betalingsterminaler som ikke er norske, men tilknyttet BankAxept-løsningen til Bankenes Betalingssentral,
Et debetkort kjennetegnes ved at avregningen skjer fortløpende mot saldoen på bankkontoen til innehaveren av kortet.

Det første kredittkortet i Norge var American Express, som kom på markedet tidlig på 1970-tallet. I 1977 ble Visa lansert, på lisens fra det amerikanske selskapet, og dette ble raskt en suksess blant norske innbyggere. Etter bare noen år var det over 500 000 Visa debet- og kredittkort i omløp. I dag eksisterer det rundt 2,4 millioner kredittkort i Norge. De fleste (i underkant av 2 millioner) er Visa eller Mastercard, begge utstedes av selskapet Teller. Det finnes imidlertid flere mindre selskaper på markedet, som Diners Club og American Express.

Et kredittkort er et betalingskort der den som utsteder kortet enten låner ut penger eller gir kreditt til kortbrukeren. Kredittkort kan benyttes som erstatning for kontanter for å betale for varer og tjenester på alle utsalgssteder som tillater dette, eller brukes for å ta ut kontanter fra minibanker mange steder. Dermed tillater kredittkort kortbrukeren å kjøpe varer eller tjenester uten å ha tilgang på kontanter, eller uten å behøve å belaste sin bankkonto umiddelbart. Det er vanlig å gjøre opp fakturaen for et kredittkort en gang per måned. Kredittkort kan også benyttes som en form for avbetaling, altså kan et større kjøp foretas, og tilbakebetalingen kan foregå over måneder eller år.

En fordel som ofte trekkes frem med kredittkort, er at de inkluderer reiseforsikring. Dette gjelder imidlertid ikke alle kredittkort, og krever ofte at mesteparten av reisen betales ved bruk av kredittkortet. Noen kort har også såkalt cashback, som betyr at deler av beløpet for noen produkter betales tilbake ved neste faktura, eller føres tilbake til kontoen.

Kredittkortselskapene tjener for det meste sine penger på gebyrer, renter fra den som benytter kortet, og transaksjonsavgifter fra brukerstedet. Rentene kan variere mellom de ulike kortselskapene, men ligger ofte høyere enn renter fra sms lån norge.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse