Fordeler ved et studielån

Det er noen egenskaper ved et studielån, som skiller et slikt lån fra de fleste andre lån.
I Norge er det en statlig etat ved navn Lånekassen som innvilger studielån, og myndighetene har fra starten av gitt svært gode betingelser til de som velger å ta opp et studielån, for å stimulere til at flest mulig innen befolkningen skal velge å ta en høyere utdanning. Ikke alle har imidlertid rett til å søke om lån hos Lånekassen.

En stor og tydelig fordel ved et studielån i Norge, er retten til å få stipend ved siden av lånet. For å kvalifiser til å få stipend, må du først søke om lån, og den delen av lånet som utgjør stipendet, gjøres ikke om til stipend før etter at eksamen er bestått. Til gjengjeld er hele studielånet rentefritt i studieperioden, noe som vil si at du bør søke om studielån hvis du har muligheten, selv om du skulle være relativt bemidlet fra før, fordi dette er penger du uansett ikke vil tape på før etter at studiene er ferdig.

En annen fordel er at et studielån hos Lånekassen kan gis uten sikkerhet. Det finnes også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet, noe som er verdt en god del. Hvis du skulle bli ufør før lånet er tilbakebetalt, kan du dermed søke om hel eller delvis sletting av gjenstående lånebeløp. Hvis du opplever sykdom eller arbeidsledighet i perioder på opp til tre måneder, kan du dessuten søke om rentefritak. Ved å låne penger fra Lånekassen vil du generelt sett oppleve forholdsvis lave renter, på nivå med de beste rentene for boliglån.

Generelle anbefalinger hvis du har mulighet til å søke om studielån hos Lånekassen, er:

* Lån så mye du kan, altså maksimalt studielån, selv om du ikke trenger det. I tillegg til å være rentefritt i studieperioden, vil du høyst sannsynlig oppleve behov for penger i oppstartsfasen som gjerne følger etter endt studie, til for eksempel egenkapital ved kjøp av bolig. Hvis du ikke trenger lån etter studiene, kan du nedbetale studielånet straks det blir rentebærende

* Ikke bruk mer penger enn du ellers ville ha gjort. Hvis du har andre penger å bruke, sett beløpet du mottar fra Lånekassen på høyrentekonto

* Vent så lenge du kan med å nedbetale studielånet, eller la rett og slett være å betale på studielånet. Det er mulig å søke om gjentatte betalingsutsettelser, så lenge du har gode argumenter å komme med. Ditt studielån er høyst sannsynlig det rimeligste lånet du vil oppleve å få innvilget i løpet av livet, med de beste betingelsene du kan forvente, og vil sammenlignet med alle andre lån dermed være billigere å beholde, selv sammenlignet med boliglån som har en solid sikkerhet. Normalt er studielånet det siste lånet du skal betale ned

* Ikke refinansier lånet hos Lånekassen, selv om rentene i perioder med rentefall kan befinne seg noe høyere enn for eksempel boliglån. Selv i slike situasjoner bør du ikke falle for fristelsen til å refinansiere studielånet.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse