Fordeler med å betale digitalt, sammenlignet med å betale kontant

I media florerer det om dagen mange historier om mennesker som fortviler over at det ikke lenger er mulig å betale med kontanter, men at diverse virksomheter nærmest tvinger dem til å skaffe seg betalingskort eller digitale betalingsløsninger. Et godt spørsmål blir derfor: Har en betalingsmottaker rett til å kreve digital betaling for en vare eller en tjeneste?
Hvis man undersøker lovens formuleringer om dette temaet, berører det Finansavtaleloven § 38 – om oppgjørsmåten for pengeforpliktelser. I utgangspunktet kan en mottaker av en betaling ifølge første og andre ledd av paragrafen gi anvisning om at betalingen skal skje på en måte som kanaliserer betalinger inn i en effektiv og kostnadsbesparende betalingsløsning, for eksempel rent digitalt, med mindre den betalingsmåten det gis anvisning til, vil medføre vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren.
Tredje ledd av samme paragraf gir imidlertid en betaler alltid rett til å betale med tvungne betalingsmidler, det vil si mynter eller sedler, så lenge betalingen skjer på «betalingsmottakerens forretningssted».
Selv om loven er forholdsvis tydelig på at det fortsatt skal være mulig å betale med kontanter, skjer det i stadig mindre grad. Ifølge en undersøkelse fra 2014, sto allerede da kontanter for bare fem prosent av samfunnets betalingsmidler, og fire prosent av pengebruken til husholdningene. Direktøren for prosessområde bank i Finans Norge, Jan Digernes, anslo da at kontanter ikke ville bli brukt i praksis lenger i det norske samfunnet innen 2019. Digernes ønsker å endre loven, for å oppheve forbrukernes rett til å betale med kontanter.
Et argument for å benytte digital betaling blir derfor at det om ikke lenge kanskje ikke er mulig å bruke kontanter i det hele tatt. Da er det greit å være komfortabel med flest mulig forskjellige løsninger for å betale digitalt, med betalingskort, med nettbank eller mobile applikasjoner.
Det har vært mye fokus på at den svarte økonomien mer eller mindre krever bruk av kontanter, for å unngå elektroniske spor. LO-sekretær Tine Tinnlund mener det vil bli mye vanskeligere å operere utenfor lovens grenser hvis alle betaler med kort. Et eksempel er reiselivsnæringen, som ifølge skattemyndighetene taper tre milliarder kroner årlig gjennom unndragelser. Hvis alle betalte kontant, ville disse pengene bli ført tilbake til skatteinntektene, hevder Tinnlund, noe hele samfunnet ville ha vært tjent med.
Hvis noen skal låne penger av deg, er det ved en digital overføring lettere å huske på dette, ved at du blir minnet om overføringen hver gang du slår opp saldoen i nettbanken. Hvis du leverer en 200-lapp til en venn, er det derimot enklere å glemme.
Det finnes mange andre mulige fordeler ved å betale digitalt, for den som er observant og vet å orientere seg. Det er for eksempel mange steder rabatt på alt fra bensin til møbler og flyreiser ved betaling med kort.
En siste fordel vi nevner, er at lommeboka blir lettere å bære med seg om du kun har et betalingskort der med en saldo på 14649 kroner, enn om du skulle bære rundt på 14649 kroner i sedler og mynter!

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse