Forbrukslån på dagen

Hva er et forbrukslån på dagen?

Et forbrukslån er et lån der det ikke er nødvendig å stille sikkerhet, for eksempel i form av pant i fast eiendom som bil, båt eller hus. Det er vanlig at bankene foretar kredittsjekk før de går med på å låne ut penger til forbrukslån, men forbrukslån medfører likevel en høyere risiko for bankene enn lån med sikkerhet i fast eiendom, og derfor har slike lån (forbrukslån) høyere rentesats, og ofte dyrere avgifter.

Når et menneske finner ut at det er nødvendig å ta opp et forbrukslån, er det gjerne naturlig å ønske seg tilgang til pengene så raskt som mulig, helst umiddelbart. I de fleste tilfeller handler forbrukslån på dagen imidlertid om at det er mulig for lånekunden å få svar på søknaden samme dag som søknaden leveres, vanligvis innen en time, mens selve pengesummen ikke ankommer kontoen før tidligst neste dag.

Det er ikke kjent om noen av aktørene innen dagens lånemarked som markedsfører seg med forbrukslån på dagen, faktisk kan garantere om det er mulig å få pengene på konto samme dag som du søker. I så fall må dessuten kunden ha mulighet til å signere elektronisk, altså en elektronisk autorisasjonsmetode i form av data knyttet til andre elektroniske data, en signering som er ment å elektronisk kunne bekrefte hvem som er undertegner av et dokument eller en avtale.

Rentenivå ved forbrukslån på dagen

Fordi forbrukslån på dagen regnes som høyere risiko for den som låner ut penger, er rentenivået ved slike lån gjerne noe høyere enn ved for eksempel studielån, boliglån eller billån. De billigste forbrukslån kan likevel ha en nominell rente som er under 7 % per år. I de aller dyreste lånene, der det gjerne ikke er noen kredittsjekk og liten sikkerhet, kan rentene komme opp i 40 % eller mer per år.

De beste forbrukslån har selvfølgelig et rimelig rentenivå, blir tilbudt av en trygg bank, og har så gode vilkår som er mulig å få for kunden. Svært få foretak tilbyr slike lån der den effektive renten er under 10 %. Et nettsted anslår gjennomsnittlig rente for forbrukslån til å ligge på 16 %. Hvis den effektive renten du blir tilbudt er over 18 % per år, kan du derfor trygt regne med at det finnes bedre tilbud andre steder, uansett lånebeløp, nedbetalingstid, og din egen kredittverdighet.

Vilkår og perioder for tilbakebetaling av forbrukslån på dagen

For å sikre deg det billigste forbrukslån, bør du alltid sammenlikne den effektive renten hos de forskjellige bankene og utlånerforetakene. I den effektive renten er alle gebyrer og omkostninger inkludert, det vil si at det er den effektive renten som gjelder når du skal finne frem til det billigste forbrukslån.

Det er verdt å minne seg selv om at vilkår for forbrukslån ikke bare handler om å finne det billigste forbrukslån, men å finne frem til det beste forbrukslån du kan få tak i. Hvis du først har bestemt deg for å ta opp et forbrukslån, er det ikke noe i veien for å sende søknader til flere forskjellige tilbydere, og velge å ta opp lån hos den som gir deg det beste tilbudet for ditt beløp, med nettopp den planen for tilbakebetaling som du ønsker.

Vanlig nedbetalingstid for et forbrukslån er mellom 1 og 10 år, og nedbetalingen skjer gjerne gjennom månedlige rater, noen ganger terminer som betales inn en gang hvert kvartal. Husk at de fleste som tilbyr forbrukslån, også opererer med etableringsgebyr (ofte i underkant av 1000 kroner, i noen tilfeller i form av rundt en prosent eller mer av selve lånebeløpet), og termingebyr (vanligvis mellom 30 og 70 kroner).

Det finnes mange gode nettsider der du kan sammenlikne forskjellige lån ved å fylle inn lånebeløp og nedbetalingstid. Noen steder kan du også oppgi et anslag av din egen kredittverdighet, og du vil da raskt oppdage at jo bedre kredittverdighet du har og jo lavere lånebeløp du søker om, jo flere tilbydere finnes.

Krav for å kunne motta forbrukslån på dagen

De fleste seriøse banker og kredittinstitusjoner utfører en kredittsjekk av kunden før de innvilger et forbrukslån. Hensikten med dette er å utelukke eventuelle betalingsanmerkninger. Det er vanlig for aktørene som tilbyr forbrukslån å ha andre krav og kriterier, men det er store forskjeller her. I Norge er det ofte et krav om at kunden må ha vært norsk statsborger i minst to eller tre år. Det er vanligvis også et krav om at kunden må ha fylt 18 år. Ofte har kredittselskapene et krav om en viss størrelse på kundens inntekt, gjerne en årlig bruttolønn på minst 200 000 norske kroner. Hvis kunden er en selvstendig næringsdrivende, stilles det gjerne krav til at vedkommende har levert liknet inntekt i minst tre år. Mange låneinstitusjoner krever også en bekreftet legitimasjon, selvangivelse og lønnsslipp som dokumentasjon.

Et vanlig krav til søkeren for å kunne få forbrukslån på dagen, er at vedkommende har tilgang til elektronisk signatur.

I dag er den mest utbredte formen for elektronisk signaturteknologi såkalt digital signatur, som er basert på et krypteringssystem der man benytter et nøkkelpar med en offentlig og en privat signaturnøkkel, altså henholdsvis signaturverifikasjonsdata og signaturfremstillingsdata. En signatur som lar seg lese med den åpne, offentlige nøkkelen kan kun signeres med den hemmelige, private nøkkelen.

Det er esignaturloven, og særlig § 6, som omhandler rettsvirkningen av elektroniske signaturer. Denne paragrafen tar imidlertid ikke stilling til om det er mulig å inngå avtaler elektronisk, bare at det er mulig å sette sin underskrift elektronisk ved hjelp av elektronisk signatur. Inntil videre er uansett elektronisk signatur et vanlig og gjeldende krav dersom det skal være mulig å få tilgang til et forbrukslån på dagen.

Anbefalte tiltak for å sikre deg det beste forbrukslån

I tillegg til å oppfylle bankens krav til søkeren, kan det være greit for den som ønsker et forbrukslån på dagen, å følge visse retningslinjer for å få søknadsprosessen til å gå så raskt som mulig. Dersom utlåneren ikke tilbyr elektronisk signatur. eller du som kunde ikke har mulighet til å benytte elektronisk signatur, kan du likevel sende dokumentene elektronisk for å få en raskere behandlingstid. Dette sparer deg 2-3 dager fremfor å sende nødvendige dokumenter via papirpost.

Selvangivelse kan du laste ned elektronisk fra Altinn.no. Siste lønnsslipp og legitimasjon er mulig å skanne, slik at du kan sende også disse via e-post.

Noe som kan lønne seg for å unngå avslag ved uhell, er å gå gjennom det du har fylt ut nøye og dobbeltsjekke før du sender inn. Slik kan du forsikre deg om at opplysningene du har fylt ut er korrekte, og at du har besvart alle spørsmål. Sett gjerne også opp en økonomisk plan før du søker, slik at du er helt sikker på at dette er et lån du vil klare å betjene.

Selv om det skulle være mulig å få forbrukslån på dagen, er det ikke sikkert det er så lurt å ta opp et slikt lån på ren impuls. Forbrukerrådet advarer om at kjøp foretatt med forbrukslån kan bli mye dyrere enn det man tror, og gir fire enkle råd til alle som vurderer å ta opp et forbrukslån: Spør deg selv om du virkelig har penger til å betale tilbake det du låner, sjekk først med din daglige bankforbindelse om hvilke tilbud du kan få, beregn samlet kostnad av lånet før du bestemmer deg for å ta opp et forbrukslån, og be banken eller låneinstitusjonen om å oppgi effektiv rente, noe som banken er pålagt å gjøre. Dette vil hjelpe deg til å finne det billigste forbrukslån.

Fordeler med forbrukslån på dagen

Et behov for forbrukslån på dagen dukker typisk opp hvis du ønsker å rydde opp i en rotete økonomi, bestående av lån fra kredittkort, dyre smålån og presserende gjeld. Prosessen blir gjerne omtalt som refinansiering, og forutsetter at du får et samlet tilbud om en effektiv rente som er bedre enn den du har på din nåværende gjeld.

Det kan være utenforliggende årsaker som gjør at du trenger et forbrukslån på dagen, kanskje har noen i familien din, kjæresten, eller en god venn problemer der det er behov for akutt pengetilførsel.

Kanskje har du behov for å få pusset opp kjøkken eller bad, noe som ofte kan bli svært dyrt, og kanskje du ikke har tålmodighet til å spare i flere år. Da kan et forbrukslån være et godt alternativ. Oppussing kan også føre til verdistigning på boligen, altså kan det vise seg som en god investering.

Noen ganger opplever du selv at det dukker opp uforutsette utgifter, for eksempel har du kanskje akkurat funnet drømmeleiligheten, og så viser det seg at et depositum er nødvendig å skyte inn for å kunne leie den. Et lignende problem kan dukke opp ved boligkjøp, der bankene gjerne stiller krav om egenkapital på minst 15 % av kjøpesummen. Hvus du mangler deler av egenkapitalen, kan et forbrukslån være et godt alternativ.

Det kan være korte frister som forfaller, for eksempel ved betaling av ferie. Eller kanskje du trenger et forbrukslån for å få fullfinansiert fast eiendom du allerede har lånt penger til, som en bil, en båt eller en hytte.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse