Fire råd for å få lønnsøkning

Det finnes mange forskjellige strategier som kan gi deg økt lønn. Hvis du føler at du jobber et sted der du yter mer enn du får tilbake i form av lønn, bør du innlede en form for kommunikasjon med ledelsen eller noen innen HR-avdelingen. HR står for Human Resources, altså menneskelige ressurser, og er i større foretak avdelingen som tar for seg blant annet resultatvurdering, opplæring, lønn og godtgjørelse.
For lønnsforhandlinger i en bedrift der du allerede har jobbet en stund, har du stort sett to valg: Alliere deg med en arbeidstakerorganisasjon, eller forhandle lønn på egenhånd. Å forhandle lønn på egenhånd kan være en god idé hvis du jobber i en liten bedrift, eller hvis du av en eller annen grunn mangler tillit til arbeidstakerorganisasjonen som ellers ville vært aktuell å benytte på arbeidsstedet ditt.

Ingen har automatisk rett til lønnsforhandlinger ifølge Arbeidsmiljøloven, så du må i utgangspunktet ta initiativet til dette selv. Mange bedrifter har jevnlige kundemedarbeider-samtaler, og dette kan være en god anledning. Hvis det er lenge til en slik samtale, er det mange ledere som verdsetter en medarbeider som viser ansvar for sin egen situasjon ved å spørre om lønnsforhandlinger på egenhånd. Her følger fire enkle råd som gjør at du kan lykkes godt i en slik lønnsforhandling.

  • Forbered deg grundig, dette gjør deg også mer sikker i din sak
  • Finn gode argumenter for at nettopp du fortjener økt lønn, gjerne ved hjelp av en argumentasjonsliste du har utarbeidet på forhånd
  • Tenk gjennom hvordan du har lykkes med ditt arbeid hittil i år, om du har resultater eller målinger som viser noe om din innsats, om du har møtt de forventninger som er stilt til deg, om du har fått økt ansvar, flere kunder eller flere, eventuelt mer kvalifiserte arbeidsoppgaver, om du utfører oppgavene dine effektivt, om du har fått økt kompetanse og hvordan bedriftens lønnsomhet er
  • Sikt høyt, men vær realistisk, vis at du har ambisjoner, vis gjerne til lønn for tilsvarende arbeid i andre bedrifter, men for all del: Ikke antyd at du er villig til å si opp jobben din og gå til en annen arbeidsgiver om du ikke får høyere lønn

Det er selvsagt en mulighet hvis du ikke kommer noen vei med lønnsforhandlinger, å skifte yrke eller arbeidssted. Det kan også være aktuelt hvis du er i en bransje eller en type jobb der du ikke har mulighet til å utnytte dine evner fullt ut. Kanskje du jobber som postmann, og føler du ville ha passet bedre som kundekonsulent for mikrolån norge.

Hvis du ønsker hjelp med å få utnyttet dine evner bedre, er en mulighet å oppsøke et kurssted for evaluering av dine evner som arbeidstaker. Eksempel på et slikt sted som kan vise til gode resultater, er Nordic Academy. Her tilbys blant annet kurs i karriereveiledning, som inneholder en grundig kartlegging av dine ferdigheter, din kompetanse og hva du ønsker å jobbe med. Veilederne har god oversikt over det norske arbeidsmarkedet, og kursene her inkluderer tett oppfølging også i ukene etter at kurset er ferdig.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse