Fire jobber som du vil tjene mye penger på i fremtiden

Eksperter på arbeidsmarkedet i fremtiden er enige om at yrkeslivet er i stor forandring, og at de yrkene som gir mest betalt i dag, ikke nødvendigvis vil være noe å satse på for unge mennesker som står foran valget om hvilket studie de bør velge. Noen eksperter viser til at det vil bli stort behov for håndverkere i fremtiden, men hvorvidt dette er noe man vil tjene mye penger på er mer usikkert, så håndverk-yrker er ikke tatt med på listen som følger.

  1. Ingeniørfag og yrker med bakgrunn i realfag – Allerede i dag ser ekspertene et gap mellom tilbud og etterspørsel innen realfag og ingeniørfag. Flere aktører på markedet må si fra seg oppdrag fordi det rett og slett ikke finnes nok kompetanse eller riktig kompetanse tilgjengelig. Ikke minst gjelder dette oljeindustrien, en bransje som har fått mindre tilførsel av mennesker på grunn av lavere oljepriser en periode. For den som er teknisk interessert, og ønsker å fordype seg i en problemstilling, er det spesielt gode muligheter innen ingeniør- og realfag-sektoren.
  2. Språk og kultur – Det er stort behov for kompetanse, særlig innen språk og kulturer som er av eller i fremtiden vil bli av stor betydning for norsk næringsliv, for eksempel Kina og Tyskland. Flere multinasjonale selskaper vil komme på banen etterhvert som globaliseringen øker, og behov for kyndige på forskjellige språk og innen forskjellige kulturer vil helt klart øke.
  3. Helsesektoren – Tannleger, sykepleiere og hjelpepleiere er yrker som Norge har et «skrikende» behov for. Selv om hjelpepleiere og sykepleiere tradisjonelt har vært lavlønnsyrker, er det samtidig yrker der lønnsutviklingen har beveget seg raskt oppover, og alt tyder på at lønna vil fortsette å øke.
  4. Jus – For teoretisk og logisk anlagte mennesker som er glad i å lese, er jus helt klart en anbefalt sektor å sikte mot for et fremtidig yrke. Advokat er i dag blant de best betalte jobbene i Norge, og det er ikke noe som tyder på at dette vil forandre seg. I fremtiden vil det særlig oppstå behov for jurister med komeptanse innen informasjonsrett og materialrett.

Personer som har en form for «dobbel kompetanse», altså har utdanning og kompetanse på for eksempel ingeniørfag og språk / kultur om betydelige land som Tyskland, vil stå svært sterkt i fremtiden, og ha gode sjanser for å tjene store penger. Lærere og førskolelærere antas å få bedre vilkår i fremtiden og finanssektoren, inkludert alt fra forsikring til mikrolån norge, regnes som en sikker bransje.

Så, hvilke yrker bør unge mennesker i dag unngå? I Norge har det lenge vært utdannet for mange innen samfunnsvitenskaplige fag, journalistfag og mediafag, det er sannsynlig at det blir vanskelig å tjene gode penger innen yrker relatert til disse. Arkeologi, yrker relatert til design og kunstneriske yrker regnes som svært usikre i fremtiden, da dette enten er lite mobile yrker eller yrker der for mange har blitt utdannet i Norge. Yrker som bygger på formidling av informasjon på papir, regnes som svært usikre å satse på i fremtiden.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse