Fem vanlige årsaker til at folk låner penger

Lån er en avtale mellom to parter der den ene parten låner ut en gjenstand eller et pengebeløp og den andre parten påtar seg en forpliktelse om å betale pengene eller levere gjenstanden tilbake etter nærmere avtale. Her er de vanligste årsakene til at folk ønsker å låne penger i Norge i dag.

1. Anskaffelse av bolig

Det blir påstått at å leie bolig er det samme som å «kaste penger ut av vinduet». Det stemmer imidlertid ikke, det å leie bolig er det samme som å betale et fast beløp for å kompensere vedkommende som har tatt seg bryet med å tilby deg et sted å bo.

Tilsvarende blir det å kjøpe seg en egen bolig sett på som en ren pengemaskin, en slags passiv inntekt som nærmest er garantert, blant annet fordi det at en bolig skal øke i verdi nærmest virker selvsagt. Dette stemmer heller ikke. Spør noen som kjøpte en stor bolig på slutten av 1980-tallet, kanskje litt over takst, kanskje med flytende rente, kort tid før rentene for boliglån steg til over 15 %, om denne boligen viste seg å være en gullgruve for eieren. Det var den nok ikke.

Gevinsten fra en eventuell verdiøkning av boligen kan fordeles mellom banken som var så heldig å sikre seg boliglånet ditt (et termingevyr på 50 kroner månedlig gir 21 000 kroner i gevinst over 35 år, i tillegg til rentemargin), deg selv og staten, som tjener på avgifter, gebyrer og formuesskatt (en nettoformue på 5 millioner kroner, gir 30 000 kroner i årlig formuesskatt).

2. Refinansiering av eksisterende gjeld

Dette er faktisk den vanligste årsaken til at folk låner penger i vår tid, for å få et bedre lån enn lånet eller de lånene de allerede har. Selv om total lånesum er større for de samlede boliglånene som tas opp i Norge, er det flere antall lån som er innen kategorien «refinansiering».

En stor risiko ved å for eksempel ta opp et forbrukslån som skal dekke andre forbrukslån, er at det er ingen som passer på at du faktisk bruker pengene du låner til å nedbetale andre lån. Med mye penger mellom hendene er det fort gjort å sløse dem, og heller la de eksisterende lånene surre og gå som før.

3. Investeringer

Eksempler på investeringer er oppstart av eget foretak, investeringer på aksjemarkedet eller med valutahandel. Det er over 500 000 bedrifter i Norge, 82,5 prosent av dem har 4 ansatte eller færre. I første halvår 2016 var det 6,3 prosent økning i antall konkurser, totalt ble det registrert 3293 konkurser og tvangsavviklinger i løpet av de første seks månedene i 2016. Når det gjelder aksjer og valuta er det generelt sett 50 % som tjener på dette, mens 50 % taper penger.

4. Oppussing av bolig

Dette kan også regnes som en investering, særlig hvis du klarer å overføre alle pengene du bruker på oppussing inn i boligens verdi. Det er imidlertid lett å koste på seg luksus som ikke gjenspeiles i boligtaksten, og en del av oppussingen vil også bestå av utbedringer og vedlikehold som ikke viser seg å øke verdien av boligen.

5. Spesielle begivenheter

Dette kan være en stor ferie eller kanskje kostnader i forbindelse med bryllup.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse