De best betalte jobbene i Norge

Norge er et land med høy gjennomsnittlig lønn sammenlignet med de aller fleste andre land i verden, men det er også et land med svært høyt nivå både på skatter, avgifter og kostnader generelt. De som har ledelsesstillinger på sykehus, universiteter, innen bank, finans og forsikring, kommunikasjon, IT, i forlag og i visse deler av industrien, kan regne med å innkassere en brutto månedslønn på minimum 60 000 kroner, ikke inkludert overtid, tillegger og bonuser.

Det er imidlertid ikke alle som har mulighet til å bli ledere. Sånn sett er det kanskje mer interessant for folk flest å vite om de jobbene som er best betalt, uten at man trenger å klatre til toppen av et konsern. De ti best betalte jobbene som ikke inkluderer stillinger som ledere for store foretak (i parantes vises gjennomsnittlig månedslønn for denne jobben), er:

 1. Pilot (77 700 kroner)
 2. Lege i privat sykehus (76 600 kroner)
 3. Dekan på universitet (73 200 kroner)
 4. Lege på sykehus (68 200 kroner)
 5. Dekksoffiser på godsskip (63 300 kroner)
 6. Skipsmaskinist på godsskip (63 100 kroner)
 7. Professor på universitet (62 900 kroner)
 8. Universitetsutdannet teknisk konsulent (61 900 kroner)
 9. Operatør i utvinning av råolje og gass (61 400 kroner)
 10. Advokat (59 800 kroner)

Eksempler på lønnsnivået for «vanlige jobber» (kroner per måned i parantes), er: eiendomsmegler (58 700), arkitekt (57 900), systemutvikler i telekommunikasjon (58 000), operatør i olje- og gass, bergverk (56 000), lederyrker i skolen (55 800), ansatt i en arbeidstakerorganisasjon (54 300), spesialsykepleier på sykehus (47 700), info-medarbeider og journalist i info og kommunikasjon (47 100), lektor og adjunkt på videregående skole (45 500), sykepleier på sykehus (42 500), vei- og anleggsarbeider innen bygg og anlegg (42 500), grunnskolelærer (42 400), kontor- og kundeservice innen bank og forsikring (40 900), rørlegger og VVS-montør (37 400), omsorgsarbeider / hjelpepleier i kommunen (37 200), legesekretær på sykehus (30 600), butikkmedarbeider (29 600), vaktmester (29 500), renholder (29 500), kokk på restaurant (28 600), frisør og skjønnhetspleier (28 100) og hovmester, servitør og barkeeper på restaurant (27 000).

Den best betalte stillingen i Norge er utvilsomt administrerende direktør. Det er imidlertid stor forskjell mellom lønnsnivået innen forskjellige bransjer. De fem beste bransjene å være administrerende direktør når det gjelder månedslønn, er (gjennomsnittlig månedslønn i parantes):

 1. Finans og forsikring (155 900 kroner)
 2. Bank og forsikring (152 200 kroner)
 3. IT-bransjen (98 700 kroner)
 4. Kommunikasjon ( 97 500 kroner)
 5. Forlag (91 900 kroner)

Oversikten er basert på undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå fra 2015 og gjelder alle yrker innen både privat og offentlig sektor, og innen alle typer foretak. Som en kuriositet kan vi nevne at forskere fra SSB (innen samfunns- og humanistiske fag) tjener i gjennomsnitt 50 800 kroner i måneden.

De best betalte jobbene er altså som administrerende direktør innen finans, bank og forsikring, og dette gjelder alle segmenter av disse bransjene, fra de som selger eiendom og livsforsikring, til de som tilbyr mikrolån norge.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse