Bør du låne penger ut til venner?

Det er ikke enkelt å besvare et generelt spørsmål om det er anbefalt å låne ut penger til venner. Det kommer helt an på hvor mye du stoler på vennen som skal låne penger, hva som er årsaken til at vennen din trenger penger, og hvordan din egen økonomiske situasjon ser ut.

Du bør prøve å distansere deg mest mulig fra følelser og empati, og vurdere vennen slik en bank eller et utlånsforetak ville ha vurdert en kunde. Er denne vennen en sikker betaler? Hvor høy er risikoen for å ikke få tilbake pengene? Hvordan er inntekten til din venn? Har vedkommende noen form for fast eiendom, som kan fungere som en slags garanti hvis det oppstår vanskeligheter med tilbakebetalingen?

Videre bør du tenke gjennom hvilke økonomiske mellomliggender du og vennen har vært gjennom i løpet av vennskapet. Har denne vennen lånt penger av deg tidligere? Hvis ja, hvordan var erfaringene dine med tilbakebetaling? Fikk du pengene tilbake på det tidspunktet du forventet, eller oppsto det problemer? Har eventuelt du lånt penger av vennen tidligere? Føler du at det er andre tjenester du har fått fra vennen, som gjør at du skylder en gjentjeneste tilbake?

Til sist må du se på din egen økonomi. Er dette penger du har råd til å unnvære? Vil du selv havne i en akutt økonomisk nød om du ikke får tilbake pengene på avtalt tidspunkt?

Det er selvfølgelig fristende å hjelpe en venn, såfremt du har muligheten. Utfordringen blir hvordan du skal få pengene tilbake. I tilfelle det skulle oppstå vanskeligheter med dette, bør du prøve å dokumentere at utlånet finner sted idét du låner ut pengene.

Du behøver ikke nødvendigvis gjøre en skriftlig avtale med vennen. Hvis du kan dokumentere gjennom en bankutskrift at du har overført penger til vennen, er dette vanligvis god nok dokumentasjon for at du kan underbygge din påstand. I mange tilfeller kan det også være nok å vise til et minibankuttak av en sum som senere ble levert til vennen. Kanskje har du også korrenspondanse med vennen på for eksempel SMS eller e-post som viser at et utlån har funnet sted.

La oss si at du har lånt ut penger til en venn, dere har avtalt en dato for tilbakebetaling, og denne datoen har passert. Hva bør du så gjøre? Du kan for eksempel sende vedkommende en melding, eller snakke ansikt til ansikt, og forklare vennen at dersom du ikke får tilbake pengene innen en viss frist, vil det få konsekvenser for vennen. Dette kan være et passende tidspunkt å lage et gjeldsbrev, og anmode vennen om å skrive under dette.

Et gjeldsbrev må være skriftlig, bør inneholde informasjon om beløpet det gjelder, det må handle om penger, betalingsforpliktelsen må være ubetinget etter dokumentets ordlyd, og gjeldsbrevet må inneholde et betalingsløfte eller en skyldnerkjennelse fra skyldneren. Gjeldsbrevet bør spesifisere hvordan tilbakebetalingen er ment å finne sted.

Dersom vennen din ikke vil betale tilbake pengene, eller nekter å skrive under et gjeldsbrev, eller benekter å ha lånt penger av deg, kan du ta saken til forliksrådet. Forliksrådet er rettssystemets laveste ledd for sivile saker, en mellomting av meglingsinnstans og domstol.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse