Billån

Hva er et billån?

I Norge er det vanlig å låne penger når man anskaffer et kjøretøy, om det så gjelder den første mopeden man skaffer seg når man er 16 år gammel, den første, rimelige bilen når man er atten år gammel, en større og tryggere bil når man er i ferd med å etablere en familie, eller et mer iøyenfallende kjøretøy i midten av livet, kanskje når ungene har flyttet ut og man føler et behov for å gjenerobre en form for personlig frihet. Det er også vanlig når selskaper og bedrifter anskaffer firmabiler, at de gjør dette med hjelp av billån fra en bank eller finansinstitusjon. Flere tilbydere av billån spesialiserer seg på billån til firmaer, mens andre kun tilbyr billån til private låntakere.

Behovet for billån oppsto da prisen på biler steg til et nivå der det ble vanskelig for de fleste individuelle kjøpere å foreta et kjøp uten å låne penger. Bilforhandlerne begynte å etablere banker for å tilby billån, vanlige banker begynte deretter å tilby lignende lån. Etterhvert etablerte selskaper som var spesialister på billån seg.

De aller fleste banker og finansinstitusjoner tilbyr nå billån eller forskjellige varianter av lån i forbindelse med anskaffelse av bil eller eierskap av bil. Det er stor konkurranse på markedet for billån, og det er derfor viktig å sette seg inn i mulighetene og utfordringene ved å ta opp et billån. Det beste billån er ikke nødvendigvis et billig billån, men det er alltid en god idé å ta sine forhåndsregler for å unngå de dyreste lånene.

Noe av det første du må være klar over hvis du vurderer å ta opp et billån, er at det er en fordel hvis du klarer å dekke så stor del av finansieringen som mulig på egen hånd. De samme regler gjelder som ved boliglån: Hvis du dekker 40 % av kostnaden fra egen lomme, får du så å si alltid bedre betingelser enn hvis du bare klarer å dekke for eksempel 20 % av kostnaden forbundet med anskaffelse av bil selv.

Det er også stor forskjell på tjenestene mellom de forskjellige bankene og tilbydere av billån. Noen tilbyr juridisk hjelp ved billån, noen har gunstigere lån for kjøp av eldre biler, noen steder er det visse krav om kasko, andre steder er det ikke noe krav om kasko i det hele tatt. Det er også verdt å merke seg at det kan være fordeler å ta opp billån hos selskaper som spesialiserer seg på dette, og som har lang erfaring i å låne ut penger til bil, mens vilkårene kan være bedre for selskaper som er i ferd med å etablere seg i markedet for billån.

I tilleg til vanlige billån, finner vi produkter på markedet, ofte tilbudt av bilforhandleren selv, som for eksempel avbetalingskjøp, leasing av bil (noen ganger også kalt personlig leiekontrakt eller avtalt innleie), og personlig kontraktkjøp. Det som passer best for deg, kommer helt an på din finansielle situasjon og hvilke hensikt du trenger en bil til.

Hvor mye kan du låne ved å ta opp et billån?

Når banker og finansinstitusjoner skal vurdere en kunde som søker om et billån, vurderer de gjerne kundens inntekt i foregående inntektsår, kostnaden på kjøretøyet, forholdet mellom kjøretøyets verdi og størrelsen på billånet, samt kundens finansielle historikk. Ofte blir det også gjort en vurdering av selve kjøretøyet, om det er en bil som typisk taper verdi raskere enn andre biler, eller om dette er et kjøretøy som forventes å beholde verdien lengre enn andre biler. En generell regel er at biler mister 10 % av verdien sin for hvert år de er i bruk, dyre sportsbiler blir regnet for å miste verdien raskere, mens familiebiler av sikre merker kan miste sin verdi langsommere.

I dagens marked regner man med at det er en øvre grense på billån til private forbrukere, som ligger på 1 500 000 kroner. Hvis du skal låne så mye må du imidlertid regne med å dekke en god del egenkapital selv, du må kunne bevise at du har stor betalingsvilje og god inntekt, og det er vanskelig å få de beste vilkår og betingelser.

I prinsippet er det hos flere banker og finansinstitusjoner mulig å søke om 10 000 000 kroner til et billån, men dette krever en svært høy grad av egenkapital og sikkerhet, og vil medføre månedlige nedbetalingsrater på 100 000 kroner eller mer, siden det er svært uvanlig å ta opp billån som løper over stort mer enn 10 år.

Hvilke krav må du oppfylle for å få innvilget et billån?

Visse minimumskrav må oppfylles for at du skal få innvilget et billån. Et av minimumskravene er alder, et annet er krav til årsinntekt. Du bør ikke ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker, da vil ofte svaret fra banken eller finansinstitusjonen være negativt. Selv om betalingsanmerkninger skal slettes når gjelden er oppgjort, er dette en prosess som kan ta noe tid.

Vanligvis er du på god vei til å få innvilget lån om du oppfyller minimumskravene, mem det er verdt å merke seg at noen banker har mindre strenge minimumskrav enn andre. Som regel er betingelsene bedre jo strengere minimumskrav banken eller finansinstitusjonen benytter, mens mindre strenge minimumskrav kan medføre høyere renter og dårligere øvrige vilkår.

Sikkerhet er viktig ved opptak av lån, med unntak av enkelte forbrukslån. Ved billån har du sikkerhet i selve kjøretøyet. Hvis du søker sammen med en medlånetaker, styrkes sjansene for å få innvilget lånet, siden banken regner dette som en forbedring av sikkerheten. Det å ha en medlånetaker er selvfølgelig ikke noe krav fra noen bank. Det er mulig å ta opp billån noen steder ved å stille sikkerhet i bolig eller annen type eiendom, noe som også kan gi bedre rentevilkår.

Hvordan søker du om et billån?

Å søke om et billån er vanligvis svært enkelt, og kan foretas på nettet hos de fleste steder som tilbyr billån. Mange banker behandler en søknad om billån på bare minutter. I søknaden oppgir du opplysninger om bilen, for eksempel om bilen er brukt eller ny, og prisen på bilen. Du må også oppgi din egenkapital, hvor lang nedbetalingstid du ønsker, og om du ønsker annuitetslån eller serielån. Noen banker tilbyr grønne billån, for eksempel hvis bilen har CO2-utslipp under 120 gram per kilometer, eller miljøbillån for hybrid-, hydrogen- eller elbiler.

Noen spesialister på billån vil også spørre deg om merke og eventuelt modell på bilen. Videre må du oppgi noen personlige opplysninger, for eksempel din inntekt den siste tiden, noen ganger din forventede inntekt fremover, før du sender inn søknaden.

Hvordan er vilkårene for tilbakebetaling av billån?

De fleste billån beregnes nedbetalt i løpet av maksimalt 10 år. Spesialister på billån opererer gjerne med krav til en høyere grad av egenkapital hvis lånet løper over mer enn åtte år. Rentene for billån er imidlertid ofte svært gunstige, langt bedre enn for eksempel ved forbrukslån, siden bankene har sikkerhet i kjøretøyet du tar opp lån for å anskaffe.

Et billån tildeles gjerne som et nedbetalingslån. Dette betyr at du tar opp hele lånebeløpet en gang, og deretter nedbetaler lånet i flere avdrag, normalt til fastsatte tider. Husk at det er stor forskjell på fast rente og flytende rente, både når det gjelder kostnad og forutsigbarhet. Hvis du har flytende rente, bør du ta hensyn i planleggingen av egen privat økonomi, til at rentenivået kan stige i løpet av nedbetalingstiden.

Du bør alltid bruke god tid på å sette deg inn i dine rettigheter og plikter før du signerer avtalen om et billån. Du har krav på å få opplyst effektiv rente per år fra utlåneren. Effektiv rente inkluderer nominell rente, alle gebyrer og øvrige kostnader i forbindelse med lånet.

Hvordan velge riktig billån?

Når du skal velge det beste billån som er mulig å finne for deg, finnes det mange hensyn å ta. Hvis du har høy grad av egenkapital, kan du oppnå store fordeler noen steder. Hvis sikkerhet er viktig for deg, ønsker du kanskje å benytte en utlåner som har lang erfaring med billån og tilbyr god juridisk hjelp og støtte. Hvis det viktigste er å finne et så billig billån som mulig, bør du vurdere hvilken effektiv rente de forskjellige utlånerne har. Den nominelle renten forteller bare en del av historien, i den effektive renten er alle kostnader tatt med i beregningen. Hvis du skal kjøpe en gammel bil, finnes det også selskaper som spesialiserer seg på dette.

Det finnes mye god hjelp på nettet hvis du vurderer å ta opp et billån, men ikke er sikker på hvilken bank eller finansinstitusjon du bør benytte. Det finnes nettsider der du kan fylle inn pris på bilen, hvor mye egenkapital du har å stille opp med, og hvor lang nedbetalingstid du ønsker, og så får du en liste over hvilke banker og finansinstitusjoner som tilbyr de beste billån og billig billån for deg. Det kan være mye penger å spare på å sammenligne de forskjellige selskapene før du fatter en beslutning om hvor du skal søke.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse