Beste land å bo i utenfor Norge

Mellom 2010 og 2014 kom det flere internasjonale undersøkelser om levekår som plasserte Norge på toppen av listen over hvilke land som er best å bo i. Så falt oljeprisen i 2015 fra over 100 dollar fatet, til rundt 30-40 dollar fatet, og forholdene endret seg for Norge. Det faktum at Norge nå er på sjuende plass i den mest seriøse levekårsundersøkelsen, har imidlertid ikke satt seg helt, og Norge blir fortsatt omtalt på alle kanter som «verdens beste land å bo i».

I levekårsundersøkelsene fra Social Progress er det ikke først og fremst økonomien som er vurdert (inntekt er tatt med, ikke om innbyggerne for eksempel har større tendens til å låne penger enn i andre land), men primærbehov som vann og mat, i tillegg til trygghet, kriminalitet, tilgang til kunnskap, til helse og til utdanning, miljø og personlig og politisk frihet. Disse faktorene er vurdert for totalt 133 land.

Grunnen til at Norge har falt på undersøkelsene er altså ikke oljeprisen eller norsk økonomi direkte, men kan finnes innen områdene helse og velvære, særlig at det er mange overvektige i Norge, at det er høy selvmordsrate, og at boligprisene er så dyre, altså har Norge forbedringspotensiale på området «husly». Noe overraskende er det største forbedringspotensialet innenfor «tilgang til avansert utdannelse». Norge er best på «grunnlag for velvære», på tredje plass når det gjelder inntekt per innbygger (rundt 64 000 dollar), på sjuende plass i «sosial fremgang», tiende plass for «grunnleggende menneskelige behov», og på 12. plass når det gjelder muligheter.

Ifølge Social Progress og deres antatt svært seriøse undersøkelse, er Finland i 2016 verdens beste land å bo i. Finland gjør det best på tilgang til grunnleggende kunnskap, ernæring, tilgang til grunnleggende medisinsk behandling og personlige rettigheter.

Canada er det antatt nest beste landet å leve i. Rent vann og hygiene er sterke faktorer. Når det gjelder muligheter, gjør også Canada det sterkt på personlige rettigheter, men mangler noe på toleranse og inkludering.

Danmark har i 2016 oppnådd en tredje plass på indeksen til Social Progress. På skalaen for muligheter gjør Danmark det sterkt på personlig frihet og valg, men mangler, akkurat som Norge, noe på området tilgang til avansert utdanning.

Australia har havnet på fjerde plass i 2016, og gjør det særlig godt innen muligheter, best i verden på personlige rettigheter, men gjør det også brukbart når det gjelder sosial fremgang.
Sveits er nest best i verden på grunnleggende menneskelige behov, på fjerde plass når det gjelder inntekt per innbygger, og på femte plass i grunnlag for velvære. Totalt har Sveits havnet på femte plass på listen over hvilket land som er verdens beste å bo i.

Sverige er innenfor verdens ti beste land på alle kriterier, og har dermed lite som skiller seg negativt ut. Landet har en god tilgang på rent vann og hygiene, scorer bra på tilgang til grunnleggende kunnskap, og er sterkt på personlig frihet og valg. Totalt har disse kriteriene plassert Sverige på sjette plass på listen over verdens beste land å bo i, og altså plassen foran Norge for anledningen.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse