Hjemmeside

Hva betyr det å låne penger til lønningsdag?

Å låne penger til lønningsdag betyr det samme som å låne penger på kort sikt, i prinsippet til den dagen du mottar neste lønning. Det er et lite lån uten sikkerhet, og kan betegnes som et slags forskuddslån. Betingelsene minner ofte om betingelsene for forbrukslån, altså er det aktuelt for den som trenger raske penger til akkurat det de har lyst på. Søknad om denne typen lån går vanligvis veldig raskt å fylle ut, og behandlingen av søknaden i banken eller på utlånsstedet går også så raskt at pengene kan forventes inn på konto i løpet av maksimalt et par dager etter at banken eller utlånsstedet har mottatt søknaden.

En forutsetning i søknadsprosessen er gjerne en bekreftelse på ansettelsesforhold, og en bekreftelse på tidligere utbetaling av lønning. En saldoutskrift som inkluderer innskudd av forrige lønning er ofte tilstrekkelig til å få innvilget et slikt lån. Lovgivingen når det gjelder å låne penger til lønningsdag varierer fra land til land. Noen steder er slike lån ikke tillatt, andre steder er det sterke restriksjoner på slike lån. Grunnen til at noen land er forsiktige med å akseptere slike lån, er for å hindre urimelige renter og betingelser. Generelt sett har det vært en endring i markedene i det siste (for eksempel i England), som skal sikre at de som tar opp denne typen lån ikke låner mer enn de klarer å betale tilbake, og for å gjøre forbrukere generelt mer oppmerksom på hva som er den reelle kostnaden og risikoen ved å låne penger til lønningsdag.

Hvorfor bør du velge å låne penger raskt?

En god grunn til å velge å låne penger til lønningsdag, eller til å ta opp lignende smålån, er for å unngå overtrekk på kontoen. Å overtrekke sin konto ofte kan spille en rolle når bankene skal vurdere kundens betjeningsevne. Det å overtrekke sin konto kan oppfattes som at kunden har lav betalingsvilje. Kunden risikerer også ved overtrekk av konto å falle i risikoklasse, og øke sjansen for at banken vurderer sannsynligheten for mislighold som større. Det ser rett og slett bedre ut på kontoen med en positiv balanse, enn to uker negativ balanse eller overtrekk så å si hver måned, og da kan et lån til lønningsdag, et smålån eller et sms lån faktisk være en fordel på lang sikt. Selv bankkunder med solid økonomi og god betalingsevne, har opplevd å få avslag på huslån eller billån fordi lønnskontoen innimellom tømmes helt eller havner i minus noen dager før lønnen kommer inn.

Selv om Norge ved flere kåringer har blitt rangert som verdens beste land å bo i, med høye lønninger, trygg og stabil infrastruktur, lav kriminalitet, og mer «penger på bok» enn de fleste andre land i verden, anslås det at i overkant av 30 prosent av nordmenn har tom eller overtrukket lønnskonto før neste lønning er på plass. I verdens såkalt rikeste land er det altså slett ikke uvanlig å være blakk noen dager, eller til og med noen uker før neste lønning. En måte å sikre at dette ikke får uheldige følger for fremtiden, er altså å låne penger til lønningsdag.

Former for lån til lønningsdag

En stadig mer vanlig og mer populær måte å ta opp kortsiktige lån på, er såkalte sms lån. Dette forutsetter at utbetalingen av lønnen inn på kundens bankkonto skjer elektronisk, noe som jo er den vanligste måten å få «lønningsposen» på i våre dager. Prinsippet for sms lån er at kunden skal motta en forutbestemt sum av kontantkreditt som umiddelbart blir tilgjengelig for uttak i minibank eller lignende. Når det neste innskuddet ankommer kundens bankkonto, blir beløpet som er lånt pluss renter og eventuelt et lite gebyr, trukket fra kundens bankkonto.

Et lån som tas opp i påvente av tilbakebetaling av skatt, er teknisk sett ikke det samme som et lån i påvente av lønningsdag, men følger de samme prinsippene. Forskjellen er at kunden må bevise at han eller hun kommer til å få tilbakebetalt penger fra myndighetene på grunn av for mye skatt betalt inn det foregående året. Kostnaden for å ta opp et slikt lån er likevel sammenligbare med et lån i påvente av neste lønningsdag.

Å låne penger med sikkerhet i et kjøretøy er ikke helt i samme kategori, men nevnes likevel her. Dette forutsetter at alle eventuelle tidligere lån gjort for å anskaffe nevnte kjøretøy, er nedbetalt.

Et lån som minner veldig om lån til lønningsdag ble lansert av Wells Fargo for noen år siden, betegnet som direkte forhåndsinnskudd, der gebyret var ment å være frivillig. Denne planen har nå blitt nedskalert.

Postvesenet i USA gjorde i 2014 forsøk på å etablere smålån til kunder, men dette ble sterkt kritisert, særlig fordi det ble ansett som urettferdig konkurranse mot banker og tilbydere av lån til lønningsdag.

Hvordan låne penger til lønningsdag?

Låneprosessen når du skal låne penger til lønningsdag følger stort sett det samme mønsteret hos alle banker og utlånere. Lånet er kortsiktig og uten sikkerhet, kredittsjekk blir ofte ikke så vektlagt som ved mer langsiktige lån, og noen tilbydere er heller ikke så nøye med ansettelsesbeviset. Derfor medfører et slikt lån noe høyere kostnader enn for eksempel et huslån eller et studielån. En bankutskrift kan i noen tilfeller være nok til å få godkjent et lån.

Den som skal låne møter vanligvis opp hos banken eller lånetilbyderen, sikrer seg et smålån, som er ment å tilbakebetales i sin helhet så snart neste lønning utbetales. Utlåneren skriver vanligvis ut en datert sjekk på lånebeløpet i sin helhet, inkludert renter og gebyr, til den som skal låne. På lønningsdagen forventes kunden å møte opp samme sted for personlig å betale tilbake beløpet i sin helhet. Hvis kunden uteblir, påøper ytterligere gebyrer, og ofte en høyere rente enn avtalt. Slike lån via sms, fax eller internett blir stadig vanligere, og da overføres lånebeløpet i et direkte innskudd til kundens bankkonto. Lånebeløpet, pluss renter og eventuelle gebyrer blir da trukket elektronisk fra kundens bankkonto på lønningsdagen.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse